Skip to main content
Map
 • School of The Future - IN2STEM

School of The Future - IN2STEM

Het Vlaamse bedrijfsleven staat wereldwijd aan de top van industrieel ondernemen. Om deze positie te behouden, is hoogwaardig STEM-onderwijs in Vlaanderen essentieel. Daarom streven we ernaar om twintig scholen in heel Vlaanderen te begeleiden met een nulmeting, actieplan, lerende netwerk en eindmeting, met als apothese de 'Award Voka School of the Future' in de wacht te slepen. Ons hoofddoel? Samen met jou het STEM-onderwijs naar een hoger niveau tillen.

Ons doel, jouw missie

We lanceren het EU-Label-traject dat is aangepast aan de Vlaamse context voor ASO-BSO-TSO scholen in heel Vlaanderen via het Excellentiefonds. Scholen kunnen het label verwerven na afronding van het traject en worden vervolgens aangemoedigd om de uitdaging aan te gaan om de trotse winnaar te worden van de 'Award Voka School of the Future'. Daarnaast bieden we een lerend netwerk en mentorschap door bedrijfsleiders aan.

Voka biedt aan

 • 1 EU STEM School label
 • 2 Award Voka School of the Future
 • 3 Begeleiding door ondernemers
 • 4 Lerend netwerk

Dit Vlaamse ‘School of the Future’-project heeft als doelstelling het optimaliseren van:

 • Het leerplan 
 • De professionalisering van de leerkracht
 • De samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven

Dit project zal volgende resultaten opleveren voor de scholen die in begeleiding zijn gegaan:

 • Het voorzien van voldoende instroom van kwalitatief sterke STEM profielen voor ondernemingen
 • Het verbeteren van het imago van STEM onderwijs bij het brede publiek in Vlaanderen 
 • Het bieden van een kader in de samenwerking tussen onderwijs en industrie (bedrijfsleven)

Jouw rol als school

We versterken STEM-interesse en -vaardigheden in scholen met middelen, begeleiding en bedrijfssteun. Ons gezamenlijk doel is jouw school begeleiden om het EU STEM School Label te behalen en het bevorderen van uitstekend STEM-onderwijs in Vlaanderen. Nadien kan je meedingen naar de 'Award Voka School of the Future' en andere scholen inspireren om ook te excelleren in STEM.

Meld jouw school aan

Jouw rol als bedrijf

Om de afstemming tussen onderwijs en bedrijfsbehoeften te verbeteren, is het cruciaal dat beide sectoren elkaar beter leren kennen. Voka fungeert als de brug tussen jou als bedrijfsleider en de scholen. Als mentor begeleid je de school gedurende het gehele traject, wat de samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven aanzienlijk versterkt. 

Meld je aan als mentor

STEM

Dit project werd mogelijk gemaakt door de steun van het Excellentiefonds