Skip to main content

Consulaire dienst

<< Terug naar het overzicht exportdocumenten

De consulaire dienst is een gestructureerde koerierdienst die Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen ter beschikking stelt van exporterende bedrijven. Via deze koerierdienst worden de exportdocumenten voorzien van de nodige bijkomende legalisaties.

Deze 'handtekening' kan zowel door een ambassade als een consulaat van het land van bestemming afgeleverd worden, evenals door andere instanties die in Brussel zijn gevestigd.

Hoe werkt deze dienst?

De exportdocumenten kunnen bij Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen elke werkdag tussen 09.00 u. en 12.00 u. worden afgeleverd samen met het ingevulde aanvraagformulier. De documenten worden vervolgens door de verantwoordelijke gecontroleerd en geviseerd. Met de koerierdienst vertrekken deze documenten dan nog diezelfde namiddag naar de betrokken instanties voor verdere legalisatie. Exportdocumenten die na 12.00 u. worden afgeleverd, gaan in de namiddag van de volgende werkdag de deur uit.

De exporterende firma wordt op de hoogte gebracht als de documenten gelegaliseerd zijn. Men heeft dan de keuze of deze per post worden teruggezonden of aan de balie worden opgehaald. Per dossier wordt er een kostenstaat opgemaakt.

Uw voordeel!

  • De consulaire dienst houdt een aanzienlijke besparing in tijd en geld voor u in. Want de te legaliseren documenten kunnen nooit onmiddellijk mee terug genomen worden, wat dus betekent dat er minstens twee verplaatsingen naar Brussel moeten worden afgelegd. Zowel de tijd die door de files van en naar de hoofdstad verloren gaat als de wachttijd bij de betrokken ambassade houden voor het bedrijf een aanzienlijke kost in.
  • Bijkomend is het hoge bedrag dat bij de meeste instanties cash dient betaald te worden. De consulaire koerier zal dit bedrag ter plaatse voor jou betalen. Achteraf ontvang je een factuur van deze betaling.

Aansprakelijkheid

Voka - Kamer van Koophandel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die resulteert uit verlies, diefstal, onvolledigheid of laattijdige afgifte van de documenten die in het kader van deze dienst ter beschikking worden gesteld. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal de vergoeding welke de Kamer voor de haar toevertrouwde opdracht in rekening zou hebben kunnen brengen.

Meer informatie en prijzen

Contacteer onze verantwoordelijken:
KANTOOR MECHELEN
Katleen Crauwels, katleen.crauwels@voka.be, 015 45 10 30.
Anissa Fadis, anissa.fadis@voka.be, 015 45 10 20.

KANTOOR GEEL
Birgitt Van Beckhoven, birgitt.vanbeckhoven@voka.be of 014 56 30 30.
Wendy Van Vlasselaer, wendy.van.vlasselaer@voka.be

ING
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
Deloitte Private
pfl