Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Consulaire dienst

<< Terug naar het overzicht exportdocumenten

De consulaire dienst is een gestructureerde koerierdienst die Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen ter beschikking stelt van exporterende bedrijven. Via deze koerierdienst worden de exportdocumenten voorzien van de nodige bijkomende legalisaties.

Deze 'handtekening' kan zowel door een ambassade als een consulaat van het land van bestemming afgeleverd worden, evenals door andere instanties die in Brussel zijn gevestigd.

Hoe werkt deze dienst?

De exportdocumenten kunnen bij Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen afgeleverd worden samen met het ingevulde aanvraagformulier of digitaal via Digichambers aangevraagd worden. De documenten worden vervolgens door de verantwoordelijke gecontroleerd en geviseerd en vertrekken zo snel mogelijk met de koerierdienst naar de betrokken instanties voor verdere legalisatie.

De exporterende firma wordt op de hoogte gebracht als de documenten gelegaliseerd zijn. Je hebt dan de keuze of deze per post worden teruggezonden of aan de balie worden opgehaald. Per dossier wordt er een kostenstaat opgemaakt: die zal doorgerekend worden via een maandelijkse factuur.

Uw voordeel!

  • De consulaire dienst houdt een aanzienlijke besparing in tijd en geld voor jou in. Want de te legaliseren documenten kunnen nooit onmiddellijk mee terug genomen worden, wat dus betekent dat er minstens twee verplaatsingen naar Brussel moeten worden afgelegd. Zowel de tijd die door de files van en naar de hoofdstad verloren gaat als de wachttijd bij de betrokken ambassade houden voor het bedrijf een aanzienlijke kost in.
  • Bijkomend is het hoge bedrag dat bij de meeste instanties cash dient betaald te worden. De consulaire koerier zal dit bedrag ter plaatse voor jou betalen. Deze kosten worden nadien doorgerekend via een maandelijkse factuur.

Aansprakelijkheid

Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die resulteert uit verlies, diefstal, onvolledigheid of laattijdige afgifte van de documenten die in het kader van deze dienst ter beschikking worden gesteld. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal de vergoeding welke de Kamer voor de haar toevertrouwde opdracht in rekening zou hebben kunnen brengen.

Meer informatie en prijzen

Kantoor Mechelen - 015 45 10 20
Kantoor Geel - 014 56 30 30

Contactpersonen

Katleen Crauwels

Medewerker exportformaliteiten & Voka Lokaal

Anissa Fadis

Medewerker exportformaliteiten & levenslang leren

Wim Nobels

Medewerker levenslang leren & beheer vergaderzalen

Birgitt Van Beckhoven

Sr medewerker exportformaliteiten & aankoop

Wendy Van Vlasselaer

Medewerker exportformaliteiten & eerstelijnsadvies douane