Skip to main content

Certificaten van vrije verkoop

<< Terug naar het overzicht exportdocumenten

Wat is een certificaat van vrije verkoop?

Certificaten voor registratie van een product (= certificaat van vrije verkoop/free sale certificaat): een voor een derde land bestemd certificaat dat aangeeft dat een product ofwel in België vrij in de handel mag worden gebracht ofwel mag worden uitgevoerd voor zover het derde land de invoer toelaat.

Welke procedure moet ik volgen om bij Voka - Mechelen-Kempen een certificaat van vrije verkoop aan te vragen?

Het certificaat wordt opgesteld op briefhoofd van de onderneming.

De onderneming legt een verklaring van vrije verkoop voor aan de Kamer. Daarnaast bezorgt zij aan de Kamer een getekend stuk waarin zij verklaart dat zij alle stukken die op dat ogenblik wettelijk vereist zijn, aan de verklaring van vrije verkoop toegevoegd heeft.

Indien de goederen in België onderworpen zijn aan een specifieke tussenkomst van een overheidsadministratie of daartoe gemachtigde organisatie dient de onderneming de nodige stukken voor te leggen die aantonen dat deze formaliteiten inderdaad nageleefd werden (vergunning ...)

De Kamer gaat na of de juiste bewijsstukken voorgelegd werden. De Kamer controleert tevens of de producten niet voorkomen op de lijst van 'verboden toestellen'. Als bedrijf kan u deze lijst raadplegen op de site van het Ministerie van Economische Zaken (www.mineco.fgov.be).

BELANGRIJK: reken voor het afleveren van een certificaat free sale 1 werkdag (24 u.)

Meer informatie?

Contacteer onze verantwoordelijken:
KANTOOR MECHELEN
Katleen Crauwels via 015 45 10 30 of katleen.crauwels@voka.be.
Anissa Fadis via 015 45 10 20 of anissa.fadis@voka.be.

KANTOOR GEEL
Birgitt Van Beckhoven via 014 56 30 30 of birgitt.vanbeckhoven@voka.be
Wendy Van Vlasselaer via wendy.van.vlasselaer@voka.be

ING
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
Deloitte Private
pfl