Durf kiezen voor de arbeidsmarkt van de toekomst

21/02/2019

In mei krijgen we de moeder van alle verkiezingen: Vlaams, federaal en Europees. Daarbij staat veel op het spel. Onze toekomst, onze welvaart en ons welzijn, en dit niet alleen van onze ondernemingen maar ook van onze medewerkers en van alle burgers.

De Voka-debatten

De uitdagingen die op ons afkomen zijn dan ook groot. De gevolgen van de vergrijzing zullen volop voelbaar worden, niet enkel in onze woonzorgcentra, maar ook op de arbeidsmarkt en in onze portemonnee. De overheidsfinanciën moeten dringend op orde gezet worden; de overheid moet saneren, hervormen én investeren. De klimaatverandering wordt nu echt tastbaar. De brexit zit eraan te komen. En tot slot zal de digitalisering meer dan ooit een impact krijgen op hoe we leven, wonen en werken. Die trein mogen we absoluut niet missen.

De komende maanden organiseert Voka tal van events om onze antwoorden op de uitdagingen te verduidelijken en dit over de toekomst van Europa, de arbeidsmarkt en het onderwijs, duurzaamheid en een efficiënte overheid. Op die events zullen ook de verkiezingsmemoranda van Voka uitvoerig toegelicht worden.

Arbeidsmarkt en het onderwijs

Onze arbeidsmarkt raakt oververhit. Onze ondernemingen hebben jobs gecreëerd, maar ze vinden niet de mensen om die in te vullen. In plaats van jobs, jobs, jobs, roepen we nu: volk, volk volk! Dat hoeft niet te verwonderen: op het vlak van effectieve gemiddelde pensioenleeftijd én op het vlak van aantal zware beroepen scoren we in Europese vergelijkingen bijzonder slecht. En ook onze werkzaamheidsgraad is beneden alle pijl. We moeten meer mensen aan het werk krijgen, en we zullen ook langer moeten werken. Hoe pakken we dat aan?

En ons onderwijs: is dat klaar voor de toekomst en in staat om die arbeidsmarkt voldoende te voeden? We gaan er vaak prat op dat we op dat vlak excellent bezig zijn, maar ook hier tonen internationale vergelijkingen aan dat we fel achteruit bollen. Actie is nodig. En snel.

durf ondernemen

 

Partners