Skip to main content
Map
Dossier van de maand - de connectiviteit blijven verbeteren
Limburg
Nieuws

Te land, ter zee en in de lucht

Vlotte en duurzame mobiliteit is een belangrijke succesfactor voor de verdere ontwikkeling van onze Limburgse economie. Niet alleen binnen de provinciegrenzen, maar ook een betere ontsluiting met de buurlanden is cruciaal om onze economie robuust te maken voor de toekomst. We mogen terecht zeggen dat de afgelopen jaren een aantal symbooldossiers wel degelijk vooruitgang hebben geboekt, maar tegelijkertijd hopen we dat dit tempo blijft aanhouden in 2023. Ook dit jaar blijft Voka – KvK Limburg pleiten voor nieuwe projecten die de connectiviteit verder helpen verbeteren, te land, ter zee als in de lucht.