Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
 • Havenvereniging

Havenvereniging

Havenvereniging

Voka-Havenvereniging is de samenwerking tussen Voka vzw en de Vlaamse Havenverenging vzw en fungeert als het platform van en voor de 4 private havengemeenschappen in Vlaanderen.

Voka-Havenvereniging is de samenwerking tussen Voka vzw en de Vlaamse Havenverenging vzw en werd opgericht in het najaar 2014.
Voka-Havenvereniging fungeert als het platform van en voor de 4 private havengemeenschappen in Vlaanderen (Antwerpen, Gent, Oostende, Zeebrugge). Deze havengemeenschappen zijn elk georganiseerd binnen de havencellen van de Voka-Kamers van Koophandel van Antwerpen-Waasland (Alfaport), Oost-Vlaanderen (VEGHO-Voka Kamer Oost Vlaanderen) en West-Vlaanderen (Apzi – Voka Kamer West-Vlaanderen) en opereren in een actieve wisselwerking met het Voka Kenniscentrum.

Ambitie & strategie 

De industrie is de motor van onze economie. De logistiek is een zeer belangrijke partner. Onze havengebieden, in een samenspel van industrie, logistiek en goederenoverslag, zijn goed voor een gezamenlijke toegevoegde waarde van ca. 27 miljard euro. Daarom moet Vlaanderen de ambitie hebben om tegen 2020 de nummer één te zijn in een uiterst performante logistieke supply chain.
Vlaanderen moet kiezen voor het creëren van een zo groot mogelijke en duurzame toegevoegde waarde in industrie en logistiek, wat enkel mogelijk is met zeehavens van wereldklasse. Wat is ons kompas om dit te kunnen realiseren?
Voka-Havenvereniging wil de integrale ketenbenadering voorop stellen en werken met vier hefbomen: investeringen in infrastructuur en ICT moeten omhoog in functie van de supply chain performantie. Daarnaast zijn de competitiviteit van onze zee- en luchthavens van levensbelang en moeten we onze logistieke kennis meer samenbrengen.

De vier pijlers

 1. Infrastructuur
  Wil Vlaanderen de vruchten blijven plukken van haar rol als logistieke hub van Europa, dan moet er meer geïnvesteerd worden in infrastructuur voor alle modi, bij voorkeur gebaseerd op objectieve prioritering. Enkel zo kunnen we de files aanpakken en de zuurstof voor onze supply chain garanderen. Naast het wegwerken van de missing links, moeten we ook de bestaande capaciteit beter benutten door in te zetten op quick wins, dynamisch verkeersmanagement en slimme kilometerheffing.
 2. ICT als supply chain facilitator
  Naast infrastructuur zijn ook elementen als kwaliteit van dienstverlening, ICT, intelligente netwerkoplossingen, procesverbeteringen en transparantie fundamenteel voor een competitieve en duurzame supply chain in Vlaanderen. ICT dient als ondersteuning van het geïntegreerde logistieke proces en als hefboom om ketenregie mogelijk te maken. Ook de dienstverlening op vlak van douane speelt een essentiële rol in de totale performantie van de logistieke keten. Onze douane moet dé evidente keuze zijn voor verladers en logistieke dienstverleners als toegangspoort tot Europa. Vlaanderen moet zich kunnen profileren als douane smart hub van Europa.
 3. Competitieve zeehavens
  De status van Vlaanderen als succesvolle draaischijf voor internationale handel is duidelijk afhankelijk van de aanwezigheid van onze zee- en luchthavens die een poortfunctie vervullen voor de nationale en Europese economie. Zij moeten de ideale schakel vormen binnen het spinnenweb van de supply chain, maar opereren in een uiterst competitieve en volatiele omgeving. Dit betekent voor de zeehavens: functionele samenwerking, zeker op vlak van een gemeenschappelijke achterlandstrategie, IT, arbeidsmarkt en onderwijs, een kostefficiënte en betrouwbare nautische keten, corporate governance, de modernisering van de havenarbeidsorganisatie en de creatie van een level playing field voor logistiek.
 4. Knowhow
  De supply chain knowhow in Vlaanderen is een sterke troef. Jammer genoeg zijn zowel logistieke, academische als bedrijfsgerichte knowhow en competenties erg versnipperd. Er is nood aan schaal, relevantie en samenwerking om de knowhow uitdagingen van de supply chain te kunnen aangaan. Samenwerking tussen het georganiseerd bedrijfsleven en kennisinstellingen vormt hiertoe een begin.
  Voka-Havenvereniging heeft een brede blik op de supply chain. Niet enkel de competitiviteit van onze zeehavens is een doelstelling, ook onze luchthavens hebben nood aan een heldere langetermijnvisie en een stabiel en rechtszeker kader. Waar mogelijk zal Voka-Havenvereniging binnen haar werking ruimte creëren om tot goede afstemming te komen met de luchthavengemeenschap.

Wie zijn we?

 • Erik Chabot, Voorzitter Havenraad Vegho-Voka Oost-Vlaanderen en Voorzitter Voka Havenvereniging
 • Marc Adriansens, Voorzitter Havenraad West-Vlaanderen
 • Bernard Moyson, Voorzitter Alfaport – Voka Antwerpen-Waasland
 • Patrick Degryse, Voorzitter Oostendse Havenvereniging
 • Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder, Voka vzw

Contactpersoon

Goedele Sannen

Senior adviseur Logistiek en Mobiliteit

Full bio of Goedele Sannen

Havenvereniging in regio