Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Beroepssectoren

Beroepssectoren
De oprichting van de Sectie Hout gaat al terug tot 1877. Via de sectie hebben de verschillende beroepsgroepen uit de sector hun gezamenlijke belangen naar buiten toe verdedigd, en tegelijk hun interne meningsverschillen bijgelegd. 'Je mag echt wel stellen dat dankzij het bestaan van de sectie er heel wat geschillen niet voor de rechtbank zijn uitgevochten, maar behandeld door een eigen expert of arbiter', zo zegt Jan Stevens, voormalig voorzitter van de sectie.  

Verkoopsvoorwaarden
In de houtsector is er door de jaren en eeuwen heen een consensus gegroeid over onder meer standaardafmetingen, minimumkwaliteit, aanvaardbare en onaanvaardbare afwijkingen op kwaliteit of formaat, afhandeling van schade, wijze van bevrachten, vergoeding van de goederenbehandelaars en overdracht van eigendom en risico. 'Dat heeft in de sectie geleid tot het uitwerken van standaardverkoopsvoorwaarden, gebaseerd op die traditionele gebruiken', stelt Marc Andriessen, secretaris van de sectie. De verkoopsvoorwaarden worden nog steeds gebruikt en zijn erkend door de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen en neergelegd op de griffie.

Gesprekspartner
'Bovendien trad de sectie ook op als gesprekspartner voor het stadsbestuur en het Havenbedrijf. Dat leidde tot overeenkomsten en afspraken over onder andere kaairechten, concessievergoedingen en brand- en diefstalbeveiliging in de haven', zegt Eric Martens, voorzitter van Sectie Hout.

'De sectie is nog steeds de lijm die de sector bijeenhoudt, en het jaarlijkse Houtbanket een mooie traditie die in ere wordt gehouden', stelt Marc Andriessen.

Sectie hout in regio