Skip to main content
Map

Naar een gezonde energiemix

Het is voor Voka van elementair belang dat sterk ingezet wordt op de productie van hernieuwbare energie, de verlenging van 2 Gigawatt nucleaire capaciteit en de noodzakelijke beschikbaarheid van flexibele piekcentrales. Tegelijk moet gewaakt worden over de beschikbaarheid van klimaatneutrale energiedragers van morgen (zoals bv. waterstof). 

De klimaattransitie is in grote mate verbonden aan de energietransitie. Voor een succesvol pad naar een klimaatneutrale samenleving is er een sterke nood aan voldoende en betaalbare koolstofarme energiedragers. In het licht van het conflict tussen Rusland en Oekraïne is nogmaals duidelijk geworden dat een gediversifieerde energiemix essentieel is voor een gezond ondernemersklimaat.