Skip to main content
  • Algemene Vergadering

Algemene Vergadering

Graag nodigen wij u uit op de Algemene Vergadering van Voka vzw die op 28 juni 2021 om 19u30 zal doorgaan in het Van der Valk Hotel, Rode Kruisplein 1-4 te 2800 Mechelen met de volgende agenda:


Agenda
1.    Goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering van 14 december 2020
2.    Goedkeuring jaarrekening Voka vzw 2020
3.    Verlenen van kwijting aan de Bestuurders en Commissaris-Revisor
4.    Begroting Voka vzw 2021
5.    Benoemingen en ontslagen leden Raad van Bestuur
6.    Varia


Indien u aan deze Algemene Vergadering wenst deel te nemen verzoeken wij u om praktische redenen vriendelijk ons uw deelname vooraf te bevestigen via onderstaand deelnemingsformulier. Indien u wenst deel te nemen aan het aansluitende netwerkmoment willen wij u vriendelijk vragen dit, omwille van de coronamaatregelen, zeker ook te willen aanduiden op het deelnemingsformulier.


Download deelnemingsformulier


Leden die niet kunnen deelnemen aan de Algemene Vergadering, maar graag volmacht verlenen aan een ander lid van Voka vzw, verzoeken wij vriendelijk om daarvoor het volmachtformulier te gebruiken, dat eveneens onderstaand te vinden is.


Download volmachtformulier


Wij hopen om u als lid van Voka vzw te mogen verwelkomen.
 

ING
SD  Worx