Skip to main content
  • Home
  • Algemene Vergadering

Algemene Vergadering

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan de virtuele Algemene Vergadering van Voka vzw die op 29 juni 2020 om 18u00 zal plaatsvinden via Microsoft Teams met de volgende agenda:

Agenda

  1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering van 6 mei 2019
  2. Goedkeuring jaarrekening Voka vzw 2019
  3. Verlenen van kwijting aan de Bestuurders en Commissaris-Revisor
  4. Begroting Voka vzw 2020
  5. Benoemingen en ontslagen leden Raad van Bestuur
  6. Herbenoeming Commissaris-Revisor
  7. Varia

Indien u aan deze virtuele Algemene Vergadering wenst deel te nemen verzoeken wij u om praktische redenen vriendelijk ons uw deelname vooraf te bevestigen via onderstaand deelnemingsformulier.

Download deelnemingsformulier

Leden die niet kunnen deelnemen aan de virtuele Algemene Vergadering, maar graag volmacht verlenen aan een ander lid van Voka vzw, verzoeken wij vriendelijk om daarvoor het volmachtformulier te gebruiken, dat eveneens onderstaand te vinden is.

Download volmachtformulier

Wij hopen om u als lid van Voka vzw virtueel te mogen verwelkomen.