Skip to main content

Activiteiten

Voka verplaatst alle geplande events en opleidingen

 

De geplande activiteiten worden verplaatst naar een tijdstip na 19 april. Daarmee volgen we de richtlijnen van de overheid en zetten we de gezondheid van onze leden en medewerkers op de eerste plaats.

 

Tegelijk zullen we onze dienstverlening versterken om ondernemingen zoveel mogelijk te ondersteunen en adviseren tijdens deze crisis. Voka blijft zijn leden uitgebreid informeren over de laatste stand van zaken betreffende nieuwe steunmaatregelen.

Voor de laatste updates: check www.voka.be/coronavirus-faq

Logo KamerAcademie
Opleiding

Oorsprongs-en leveranciersverklaringen in de praktijk

De oorsprong en de daartoe bestaande bewijzen zijn essentiële begrippen bij het sluiten van handelscontracten met partners uit bepaalde landen. Zendingen die vergezeld zijn van een preferentieel oorsprongsbewijs genieten meestal van een gunstig invoertarief.

Stora Enso
Netwerking

Voka Visit - Stora Enso

Op dinsdag 21 april brengen we een bezoek aan Stora Enso in Gent. En het belooft een boeiende avond te worden. Stora Enso zet al jaren in op duurzaamheid. Bent u ook benieuwd hoe ze dit aanpakken?

Business Club Food Expand 2020
Project

Business Club Food Expand 2020

De voeding is een belangrijke economische sector in West-Vlaanderen, en is continu in beweging. In deze tweeledige Business Club kunnen internationaal actieve voedingsbedrijven de krachten bundelen en ervaringen delen binnen een informeel en vertrouwelijk kader.

Business Club Multinationals 2020
Project

Business Club Multinationals 2020

Deze Business Club Multinationals brengt Plant Managers, General Managers en CEO’s van West-Vlaamse vestigingen van multinationals met een HQ dat gelegen is buiten België samen in een alomvattend traject van zeven sessies.

Btw en douane
Opleiding

Seminarie: Btw en douane: aandachtspunten bij in- en uitvoer

Bij transacties met landen buiten de Europese Unie, gaan btw en douane hand in hand.  We behandelen de voornaamste raakvlakken en pijnpunten waarmee ondernemingen kunnen geconfronteerd worden. We besteden ook aandacht aan de documentenstroom die hiermee gepaard gaat.

Ambassadeurslunch Roemenië
Netwerking

UITGESTELD - Ambassadeurslunch Roemenië

Deze activiteit wordt naar aanleiding van coronavirus-maatregelen verplaatst naar een nieuwe datum na 15 mei. Zodra de nieuwe datum gekend is, ontvangen deelnemers hierover een bericht.

Logo Kameracademie
Opleiding

Leer een douaneaangifte lezen, analyseren en opmaken in PLDA

Internationale handel is tegenwoordig niet weg te denken in onze maatschappij. Echter bij elke internationale transactie horen bijhorende douaneformaliteiten. Als invoerder/uitvoerder blijft de onderneming ultiem verantwoordelijk voor de gegevens vermeld op de aangifte. Ontdek tijdens de opleiding hoe u een douanedeclaratie moet lezen en interpreteren en leer hoe u een douaneaangifte opmaakt in PLDA (Paperless Douane & Accijnzen).

IO
Opleiding

Douanenomenclatuur

De juiste indeling van goederen in de douanenomenclatuur is belangrijk, ze bepaalt de in het spel zijnde belastingen bij invoer alsook de maatregelen bij in- en uitvoer.. 

ING
SD  Worx