Skip to main content
  • Activiteiten - West-Vlaanderen - thema milieu

Activiteiten - West-Vlaanderen - thema milieu

Infosessie: Selectief in te zamelen afvalstromen en visuele inspectie van de restafvalcontainer
Infosessie - On- en offline

Infosessie: Selectief in te zamelen afvalstromen en visuele inspectie van de restafvalcontainer

De Europese kaderrichtlijn afval 851/2018 verplicht lidstaten om tegen 31 december 2023 het organisch afval van bedrijven en huishoudens aan de bron te scheiden. Voor een heel aantal bedrijven is die verplichting nog niet ingegaan. We lichten graag de stand van zaken toe.

Accent
ING
Proximus
SD  Worx
CRM Group