Skip to main content
  • Activiteiten

Activiteiten

ka do
Opleiding

Duurzaamheid, natuurlijk! Maar hoe & wat?

Iedereen is mee met het streven naar duurzaamheid. Uit onderzoek bij meer dan 500 bedrijven blijkt dat iedereen iets rond duurzaamheid wilt doen. Jij toch ook. Maar wat? En hoe? Duurzaamheid blijft te vaak een black box, enkel toegankelijk voor mensen die er dagelijks mee bezig zijn. Daarom begeleiden we je in het omzetten van vage ideeën naar concrete acties.

KA DO
Opleiding

Hoe werk ik een moderne e-car policy uit?

Ik ben mee als ondernemer want ik vergroen het wagenpark van mijn onderneming. Maar is mijn car policy ook wel mee? De elektrificatie van het wagenpark bezorgt heel wat ondernemingen inderdaad vragen. De introductie van hybride en full-elektrische voertuigen vraagt om een herziening van de car policy. Deze voertuigen brengen namelijk heel nieuwe aandachtspunten met zich mee.

KA DO
Opleiding

Energiemanagement: volg je verbruik op en optimaliseer het

Energie is een serieuze kostenpost, daar wil je zo efficiënt mogelijk mee omspringen. Energiemanagement helpt je bij het behalen van je doelstellingen. Energiemanagement toont waar de mogelijke ‘lekken’ in jouw bedrijf zitten zodat je daar actie op kan ondernemen. Je krijgt grip op het thema en inzicht op de mogelijkheden, ook voor de toekomst.

KA DO
Opleiding

Stakeholdermanagement: hoe blijf ik relevant en innovatief?

Hoe blijf ik als onderneming relevant en innovatief? Als onderneming werk je inderdaad niet op een eiland. Verschillende groepen belanghebbenden – stakeholders – gaan met je onderneming in interactie en bepalen mee je kansen op succes. De kwaliteit van de partnerships met stakeholders is met andere woorden bepalend om innovatief en maatschappelijk relevant te blijven. De eerste stap is dus: ken je stakeholders.

DO
Opleiding

Opstellen van een duurzaamheidsverslag

Het klimaat is een verantwoordelijkheid van iedereen én een gevoelig thema. Bedrijven en organisaties zijn bereid om transparant over hun ecologische en sociale impact te communiceren, zoals dat ook van hen verwacht wordt. Met een duurzaamheidsverslag maak je die impact zichtbaar voor je klanten, medewerkers, sollicitanten, financiële instellingen en andere belanghebbenden. Bovendien stoom je je organisatie klaar voor de toekomst. Maar zelfs als je ervaring hebt met een jaarverslag of een milieuverslag, kom je bij een duurzaamheidsverslag voor nieuwe vragen te staan.

DO
Opleiding

Traject: Carbon Footprint: "Meet en reduceer jouw CO2-impact"

Nog voor de wispelturige gas- en olieprijzen waren steeds meer ondernemingen er van overtuigd dat een goede strategie om de CO2-uitstoot te beperken essentieel is. Een correcte berekening van de CO2-voetafdruk geeft je inzicht in de impact van jouw bedrijf op het klimaat en is een maat voor je afhankelijkheid van (dure) fossiele energiebronnen.

KA DO
Opleiding

Waste Management: Van afval naar grondstof

‘Afval bestaat niet’, was ooit de slogan van een bekend recyclagebedrijf. De ene zijn afval is inderdaad de ander zijn grondstof. Als je afval door deze bril bekijkt, zie je mogelijkheden die een grote impact kunnen hebben op je activiteiten én op je resultaten.

DO
Opleiding

Communiceren over duurzaamheid: van strategie tot actie

Duurzaamheid, ecologie, klimaatbewustzijn... Het zijn topics die vandaag meer dan ooit leven. Als onderneming wil je hieraan bijdragen. Maar je wil ook dat je inspanningen voor duurzame groei bekend geraken bij je doelpubliek. Hoe communiceer je over duurzaamheid op een oprechte, transparante en impactvolle manier?

DO
Opleiding

Communiceren als duurzame organisatie: interne communicatie

Duurzaam ondernemen brengt tal van voordelen met zich mee: betere economische prestaties, grotere veerkracht, trotse werknemers, meer spontane sollicitaties, …. De shift naar duurzaam ondernemen heeft ook een impact op je eigen mensen. Ze leren nieuwe productieprocessen toepassen, ze proberen te begrijpen waarom iets op die manier gedaan wordt, ze stappen in een fietsleaseprogramma, … Hoe communiceer je hierover best met je werknemers? Hoe creëer je intern het maximale draagvlak, een onmisbare factor voor duurzaam en impactvol ondernemen?

Trixxo partner Voka-KvK Limburg
KPMG partner van Voka - KvK Limburg
Alk Reismakers partner van Voka - KvK Limburg
propaganda logo limburg
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
Logo JAM