Workshop Stop met brandjes blussen, start met probleemoplossend denken

11/10/2018

In 7 korte en krachtige stappen van probleem tot effectieve oplossing

Vaak zijn medewerkers een hele dag bezig met brandjes blussen. Ze lopen de hele dag rond van hier naar daar en weten ’s avonds niet te vertellen wat ze gedaan hebben. Door meer tijd vrij te maken om problemen structureel aan te pakken, gaan ze op lange termijn die tijd terug winnen en komt er tijd vrij voor andere, belangrijkere zaken. Ze kunnen problemen grondiger aanpakken door in eerste instantie een goede omschrijving te geven van het probleem. Vaak worden problemen omschreven vanuit een buikgevoel en niet van uit feiten en cijfers.  

Inhoud 
Door problemen te omschrijven met feiten en cijfers wordt duidelijk hoe groot het probleem is en kan op basis hiervan beslist worden hoe belangrijk het is om het probleem aan te pakken. Een tweede stap is op zoek gaan naar oorzaken. 20% van de oorzaken zijn verantwoordelijk voor 80% van het probleem. Dus als die 20% aangepakt worden, is het probleem voor 80% opgelost. In een derde stap kan de medewerker met zijn team brainstormen over mogelijke oplossingen, om in een vierde stap samen met zijn team (of zelfstandig of met zijn leidinggevende) te kiezen voor de beste oplossingen. Tenslotte staat en valt alles met een goed actieplan en een goede opvolging. 
 
Aanpak 
Samen met de deelnemers wordt een schema uitgewerkt om problemen systematisch (en dus diepgaander) te benaderen, aan de hand van 7 stappen. De deelnemers krijgen een case waarin ze deze technieken moeten toepassen. We bespreken met de deelnemers hoe een actieplan er uitziet. Aan de hand van een oefening laten we hen een activiteitenlijst opstellen, de logische volgorde bepalen en controlepunten inbouwen. 

Na deze training hebben de deelnemers inzicht in: 

 • de zeven stappen van probleemoplossend denken; 
 • het belang van een probleemomschrijving op basis van feiten en cijfers; 
 • het belang van de oorzaken aan te pakken; 
 • de verschillende categorieën van oplossingen; 
 • de regels van brainstormen; 
 • de verschillende beslissingsmodellen; 
 • het belang van een actieplan; 

Na deze training vergroten de deelnemers hun competentie om:

 • een stroomdiagram te maken;
 • een Ischikawa-diagram te maken;
 • een pareto-analyse te maken;
 • creatief te brainstormen over mogelijke oplossingen;
 • het beslissingsproces in groep te begeleiden;
 • een actieplan op te stellen en uit te voeren. 

 
Doelgroep 
Deze training is bedoeld voor medewerkers, leidinggevenden of afdelingsverantwoordelijken die problemen regelmatig zien terugkeren en deze structureel willen leren aanpakken.
Er is geen specifieke voorkennis vereist. 

Jouw trainer 
Chantal Hendrikse - Novare 
Chantal heeft een zeer brede kennis van HR beleid en organisatieprocessen en heeft heel wat ervaring met het trainen van leiderschapsvaardigheden in verschillende sectoren.
De 7 stappen van het probleemoplossend denken zitten dan ook ingebakken in haar lijf