Skip to main content
Map

Voka Politica in Oudenaarde

Mobiliteit, fiscaliteit, infrastructuur en arbeidsmarkt zijn belangrijke omgevingsfactoren voor ondernemers. De verschillende overheidsinstanties hebben hier impact op en zo ook jouw lokaal bestuur.

Voka nodigt jou graag uit op de Voka Politica in Oudenaarde op donderdag 19 oktober.

Met de reeks ontmoetingen ‘Voka Politica’ brengt Voka Oost-Vlaanderen ondernemers en lokale beleidsverantwoordelijken rond de tafel. Opzet is om economisch relevante thema's in de betrokken gemeente of stad open te bespreken en opbouwende voorstellen voor verbetering te formuleren. Wij focussen vooral op die topics met impact op het dagelijkse ondernemerschap en bedrijfsvoering.

Het lokaal bestuur is een belangrijke partner die mee de omgeving bepaalt waarbinnen een bedrijf kan werken. Omgekeerd, is het voor een gemeentebestuur cruciaal om de noden en bekommernissen van ondernemers en bedrijven beter te leren kennen en mee te nemen in toekomstige beleidsacties.

Op donderdag 19 oktober ontvangen we jou vanaf 8.00 uur. 

Programma

  • 08.00 - 08.30 u. Ontvangst met ontbijt
  • 08.30 - 08.40 u. Voka Verdedigt: lobby voor een sterk ondernemersklimaat
  • 08.40 - 09.00 u. Tour de table, met focus op huidige impact en economische vooruitzichten
  • 09.00 - 09.45 u. Discussie met input van ondernemers rond actuele thema’s 
  • 09.45 - 10.30 u. Terugkoppeling debat en aanbevelingen aan het bestuur

Voed het debat met jouw inbreng!

We dagen je uit om al op voorhand het gesprek te voeden. Wat houdt jou wakker inzake de arbeidsmarkt of op fiscaal, mobiliteits- en ruimtelijk vlak? We ontvangen graag jouw vraag aan het gemeentebestuur via onze regiodirecteur Elisabeth Minnaert.

Info & Inschrijven

Inschrijven kan tot donderdag 12 oktober.

Dit overleg is exclusief voor ondernemers die met hun bedrijf in Oudenaarde gevestigd zijn. Zaakvoerders met een bedrijf in een andere regio worden uitgenodigd voor het overleg in de eigen regio. 

Nog vragen? Stuur een mailtje naar Christine Leytens.

Contactpersonen

Elisabeth Minnaert

Directeur regio Vlaamse Ardennen & Leiestreek - Groeitrajecten

Christine Leytens

Events & Netwerking - Info & Advies - Opleidingen

Adres

Atkore - Vergokan
Meersbloem Melden 16
9700 Oudenaarde

Wanneer

Prijs

Gratis voor leden en niet-leden mits inschrijving

Exclusief voor ondernemers gevestigd in Oudenaarde

Voorwaarden

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

Film Fest Gent 2023