Skip to main content

Voka Actua: Wat in geval van waterschaarste?

  • Online

De opwarming van het klimaat geeft meer weersextremen. We mogen ons onder meer verwachten aan langere periodes van droogte. Voor West-Vlaanderen is dit problematisch, want de provincie is nog meer dan de andere Vlaamse provincies kwetsbaar op het vlak van waterbeschikbaarheid.

Om veerkrachtig op waterschaarste te kunnen reageren, werkte de Vlaamse Overheid een afwegingskader uit om voorzorgsmaatregelen en prioritair watergebruik te bepalen in aanloop naar of tijdens waterschaarste. Dit afwegingskader is een hulpmiddel voor beslissingsnemers om tijdens periodes van extreme droogte en dreigende waterschaarste doordachte en wetenschappelijk onderbouwde maatregelen te nemen. Zo wordt de kans op waterschaarste beperkt en worden de socio-economische en ecologische gevolgen bij effectieve waterschaarste geminimaliseerd. Het afwegingskader draaide vorige zomer al proef. 

Programma

Na een verwelkoming door Voka, schetst Katelijne Haspeslagh het nieuwe afwegingskader water, de totstandkoming en verdere processen. Je krijgt onder meer antwoord op volgende vragen:

  • Hoe en wanneer treedt het in werking?
  • Wie beslist hierover?
  • Welke maatregelen mogen we verwachten in geval van waterschaarste?
  • Waar vind ik als ondernemer nuttige en actuele info over de toestand van het watersysteem en de eventueel opgelegde maatregelen? 

Jasper Dugardeyn zoomt daarna in op de droogte-aanpak van de Provincie West-Vlaanderen:

  • Evaluatie vorige droogteperiodes, huidige droogtestand 2022
  • Waterbeleid West-Vlaanderen met o.a. Waterplan
  • Beslissingsproces en maatregelen in geval van waterschaarste
  • Mogelijke waterprojecten en steunmaatregelen voor de bedrijven 

We sluiten af met een Q&A.

Sprekers

Katelijne Haspeslagh is adviseur milieu en klimaat bij Voka Kenniscentrum.
Jasper Dugardeyn is droogtecoördinator bij de Provincie West-Vlaanderen.

Contactpersoon

Wanneer

Prijs

Gratis voor Voka-leden

Voorwaarden

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag