Skip to main content
  • Home
  • Activiteiten
  • Voka Actua: Dreigt stikstof de Vlaamse economie te verstikken?
stikstof
  • Online

Voka Actua: Dreigt stikstof de Vlaamse economie te verstikken?

Stikstof is tot op een zekere hoogte goed voor onze natuur maar een teveel leidt tot verzuring en/of vermesting. Dat vormt een ernstig probleem in Vlaanderen vermits we hierdoor in de problemen komen om onze Europese natuurverplichtingen na te komen. Europa verplicht ons met andere woorden om ons stikstofprobleem aan te pakken.

Sinds 2014 werkt Vlaanderen daarom met zogenaamde significantiedrempels voor ammoniak (NH3) en stikstofoxide (NOx). Als de vergunning voor bijvoorbeeld een stal, voor weginfrastructuur of voor een fabriek werd aangevraagd, werd via een depositiescan berekend wat de impact van het project zal zijn op de nabijgelegen beschermde natuur. Bleef de impact onder de drempel, dan kon men zonder uitgebreide natuurtoets de vergunning bekomen.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelde echter in zijn arrest van 25 februari 2021 dat het louter verwijzen naar de drempelwaarden van het PAS-significantiekader niet volstaat om een project uit te sluiten van een individuele beoordeling van de betekenisvolle effecten op de nabijgelegen natuur. Ze oordeelden dat iedereen, zodra er redenen zijn om te vermoeden dat een project een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een nabijgelegen natuurgebied met zich meebrengt, een uitgebreid onderzoek moet doen naar de impact.

Sindsdien heerst er veel onduidelijkheid over hoe vergunningen aangevraagd moeten worden en tot waar het onderzoek naar effecten op de natuur moet gaan. Het doembeeld van een vergunningenstop duikt steeds meer op vermits sommigen beweren dat de stikstofdruk vandaag zo hoog ligt dat zelfs kleinere impactdossiers niet meer kunnen. Om dit alles te vermijden, werkt de Vlaamse regering volop aan een nieuwe (definitieve) Programmatische Aanpak Stikstof.

Welke scenario’s liggen hierbij op tafel? Komt er een algemeen plan voor Vlaanderen of worden er specifieke plannen per sector uitgewerkt, zoals voor landbouw, industrie en transport? Komen er ook aparte plannen voor regio’s met veel vervuiling? De Vlaamse regering heeft de ambitie om tegen deze zomer de knopen door te hakken.

Inschrijven voor deze online Voka Actua kan via deze link. Voor meer info kunt u contact opnemen met Shirley Seynaeve.

Spreker

Steven Betz, Senior adviseur milieu & ruimtelijke ordening, Voka - Hij schetst ons tijdens deze Voka Actua de laatste stand van zaken.

Contactpersoon

Shirley Seynaeve

Eventteam

Wanneer

Prijs

  • Voka-leden: gratis
  • Niet-leden: 100 euro (excl. btw)

Extra info

Het is op dit moment niet mogelijk om te registreren voor deze activiteit.

Voorwaarden

Annulatie kan uiterlijk tot 24 uur voor aanvang van het event via mail naar Shirley Seynaeve. Bij laattijdige annulatie of een no show, zal een no show fee aangerekend worden van 30 euro. 

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Vraag het @ Voka
Accent
ING
Proximus
SD  Worx
CRM Group