Vermogensinventaris: plan en optimaliseer uw vermogen

07/12/2017

Het vermogen van een ondernemer bestaat uit verschillende componenten. Toch is het niet eenvoudig om het overzicht te bewaren. Tijdens deze infosessie brengen we alle relevante documenten en gegevens in kaart zodat u zicht krijgt op uw volledige vermogen.

Naast vastgoed bekijken we ook beleggingen, aandelen in en vorderingen op een (familiale) vennootschap, extralegale pensioenreserves, etc. De vermogensinventaris zorgt dus voor een nauwkeurig en gedetailleerd totaalbeeld van uw persoonlijke financiële situatie, zodat u deze kan verduidelijken, kan optimaliseren en belangrijke beslissingen kan nemen.

Programma

  1. Uiteenzetting van het begrip ‘vermogensinventaris’. Hoe wordt dit in de praktijk toegepast? Wat is het belang van de vermogensinventaris voor uw vermogen? Hoeveel erfbelasting gaan uw erfgenamen betalen en hoe wordt dit tot een minimaal bedrag gebracht. Is het opportuun om reeds bepaalde vermogensbestanddelen over te dragen naar de volgende generatie?
  2. De belangrijkste principes op het gebied van huwelijksvermogensrecht alsook de recente wijziging op het gebied van erfrecht worden overlopen.
  3. Hoe kan u uw bedrijf op een fiscaal gunstige manier overdragen naar de volgende generatie? Aan welke voorwaarden moet u hiervoor voldoen?
  4. Hoe kan deze oefening een aanzet zijn om de toekomst en een eventuele overdracht van een bedrijf bespreekbaar te maken en voor te bereiden?

Trainers

Kathleen Van Elsacker & Véronique Deweirdt

Meer info bij

Isabel De Winter via isabel.dewinter@voka.be of 02 255 20 16.

 

VLAIO