Skip to main content
finance

Van financieel expert tot financieel strateeg

Laat u verder ontwikkelen in uw rol van financieel strateeg voor de onderneming.

Om uw (snel)groeiende kmo te ondersteunen, hebt u vaak behoefte aan een degelijke financiële ondersteuning bij strategisch-commerciële beslissingen. Daarom heeft Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland een traject voor de interne financieel-administratieve professional uitgewerkt. Dit laat u toe om zich verder te ontwikkelen in uw rol van financieel strateeg voor de onderneming.
 

Deze vierdelige opleiding biedt de noodzakelijke inzichten om commercieel-strategisch en/of operationele elementen van de kmo te linken aan financiële kernelementen, zoals rendement, risico, financieringsstructuur, investeringspolitiek, cashflow, etc.


INHOUD
Sessie 1 : Kernelementen
Deze sessie schept voor u een kader om binnen het bedrijf kritisch na te gaan of de informatie over producten, diensten en klanten voldoende gestructureerd, gecapteerd en gebruikt wordt. U zult beter begrijpen hoezeer activiteiten bijdragen tot de waardecreatie van uw onderneming en hoe al die elementen kunnen worden gerapporteerd.

Sessie 2 : Risico en liquiditeitsmanagement
Deze sessie handelt over het scheppen en aanbieden van tools en inzichten om het businessrisico van uw eigen onderneming in concrete getallen te kunnen helpen uitdrukken. Hoe is het klantenverloop? Hoe groot zijn bestellingen en op welke periodieke basis wordt er besteld? Is er een patroon op lange termijn en welke commerciële tendensen liggen aan de basis? Met een antwoord op die vragen kunt u als aspirant-strateeg al een grote stap voorwaarts zetten om kritisch te kijken naar het businessrisico van uw onderneming. U kunt scenario’s uitdenken voor mocht de (afzet)markt drastisch veranderen. Op dat moment zult u een adviseur of sparringpartner worden voor het opstellen van de commerciële budgetten per departement. 

Sessie 3 : Raming en budgettering
De financieel strateeg vormt de spil in het jaarlijks ramen en budgetteren van inkomsten, uitgaven en investeringen. Daarom moet hij kritisch kijken naar de informatie en feiten die hem door het management en de commerciële cel worden aangeleverd. Daarnaast moet hij voldoende inzicht hebben in het benodigde budget om projecten, targets en zakencijfers te realiseren.
In deze sessie leert u als aspirant-strateeg op een kritische manier inkomsten voorspellen en schattingen maken die op feiten gebaseerd zijn. Ook leert u de fundamentele motoren van een (business)model afleiden en begroten en ten slotte een relevante inschatting van de rendementen van investeringen maken.

Sessie 4 : Kapitaalbudgettering en investeringsanalyse
Op basis van de inschattingen van toekomstige cashflows en investeringsplannen, moet de financieel strateeg inschatten of de rendementen van de verschillende projecten een meerwaarde voor de aandeelhouders kunnen creëren. In deze sessie leert u de Discounted Cash Flow-methode toepassen, een interne opbrengstvoet berekenen en beoordelen, de terugbetalingsperiode bepalen en die ook inschatten op basis van de gebruikelijke rendementen bij een kmo. In laatste instantie wordt gekeken welke financieringsopties en -structuren ideaal zijn voor de investeringsbehoeften die begroot zijn.


DOELGROEP
Financieel-administratief verantwoordelijken van de kmo.  Basiskennis vereist.

SPREKER
Catherine Aerts, experte financiering en groei

INFO
Meer info? Contacteer catherine.aerts@voka.be

Wanneer

Prijs

915 € (excl 21% btw) voor leden)

1190 € (excl 21% btw voor niet-leden)

Extra info

Het is op dit moment niet mogelijk om te registreren voor deze activiteit.

Voorwaarden

Annulatie

Annuleren kan enkel schriftelijk door te mailen naar catherine.aerts@voka.be tot en met 2 september. Nadien blijft het volledige bedrag van de factuur verschuldigd. Een ingeschreven deelnemer mag zich wel door een andere persoon laten vervangen

Steunmaatregelen

Gelieve uw aanvraag bij kmo-portefeuille pas in te dienen nadat u de factuur heeft ontvangen.
 
Recupereer een deel van uw opleidingskosten via de kmo-portefeuille. De aanvraag moet ten laatste twee weken na de start van de opleiding gebeuren op www.kmo-portefeuille.be. Indien u beroep doet op de kmo-portefeuille, dient u nog btw op de volledige opleidingskost te betalen.
 
Benodigde informatie kmo-portefeuille:
Het registratienummer van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland: DV.O104083.
Type dienstverlening: opleiding
Datum inschrijving: factuurdatum
Bedrag zonder steun: €915 voor leden, €1190 voor niet-leden (btw dient rechtstreeks aan ons betaald te worden)

Heeft u nog vragen? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren: 03 232 22 19 of sem.aw@voka.be.

Privacy

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

CapitalAtWork
Deloitte
De Ridder
facilicom
ING
Logo Mensura
Proximus
Recrewtment
Rombit_corporate partner
SD  Worx
Tormans_Corporate partner