UPDATE: de fiscale gevolgen van het Zomerakkoord

15/01/2018

Verschillende fiscale maatregelen werden aangekondigd in het zomerakkoord van de federale regering. Na de zomerrust wordt dit akkoord verder uitgewerkt en vertaald naar wetteksten. Veel van de maatregelen zullen op 1 januari 2018 in werking treden. Daarom organiseert Voka Vlaams-Brabant op maandag 15 januari 2018 een gratis update-sessie, waarin Frederik De Graeve (Grant Thornton) de fiscale maatregelen en nieuwe lastenverlaging in de taxshift toelicht.

Programma

  • Verlaging nominaal tarief vennootschapsbelasting
  • Minimale belastbare basis vennootschapsbelasting
  • Wijziging meerwaardebelasting op aandelen
  • Wijziging notionele interestaftrek
  • Invoering taks op effectenportefeuilles
  • Mogelijkheid om een fiscaalvriendelijke winstpremie aan werknemers te betalen
  • Diverse lastenverlagingen
  • ...
Het programma kan nog gewijzigd worden, afhankelijk van de wetsvoorstellen die er zullen liggen.

Meer info bij

Anja De Clercq via anja.declercq@voka.be of 02 255 20 24.

 

In samenwerking met:

GRant Thornton