Skip to main content
Themasessie - Welzijn en zorg in Brussel

Themasessie - Welzijn en zorg in Brussel

Health Community organiseert op maandag 11 mei 2020 de themasessie 'Welzijn en zorg in Brussel' van 10u bij Voka te Brussel (einde voorzien om 12u).

Doelstelling burger en bevolking: Je wordt ondersteund in Brusselse welzijn en zorg op een niveau dat gelijkloopt met Vlaanderen en/of de kloof dicht in termen van doelstellingen en uitkomsten (inclusief het bijbenen in de evolutie naar preventie en vermaatschappelijking van welzijn en zorg). Ook hier is internationale best practice en excellentie de referentie. Je ondervindt minimale hinder van overlappende bevoegdheden en fragmentatie in aanpak in Brussel.

Doelstelling operationeel: Overgang naar een beter werkbaar model van welzijn en zorg in Brussel. Zo goed als mogelijk vereenvoudiging van het huidige, onoverzichtelijke kluwen in actoren. De behoefte aan welzijn en zorg in Brussel werkelijk centraal plaatsen. Voldoende aandacht voor specifieke accenten in de grootstad (diversiteit e.a.), met een gelijkaardige relevantie voor regio’s zoals Antwerpen e.a.

‘Brussel’ is een grote uitdaging in welzijn en zorg, zowel in de dagelijkse praktijk, als in het overkoepelende staatsbestel. Tegelijk worden weinig discussies over hervormingen zo ideologisch gepolariseerd ingevuld, waardoor het debat wel eens durft los te staan van de objectief onderbouwde meerwaarde van diverse scenario’s.

Binnen dit traject verzamelen we input, bottom-up en van experten. Zo evolueren we naar een toekomstgerichte visie, strategie en plan voor welzijn en zorg in Brussel. Ook het onderwerp staatshervorming komt uitgebreid aan bod.

Doelpubliek: welzijn- en zorgorganisaties, industrie, kenniscentra en gebruikers.

Adres

Voka
Koningsstraat 154-158
1000 Brussel

Wanneer

Prijs

Deelname is gratis, maar inschrijven verplicht en dat ten laatste op 8 mei 2020.

Voorwaarden

Deze activiteit is enkel toegankelijk voor leden van:

Health Community

 

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

Hulp nodig?

ING
SD  Worx