Skip to main content
  • Home
  • Activiteiten
  • Themasessie - ‘Wat gebeurt er vandaag met onze gegevens in welzijn en zorg?'
Themasessie Wat gebeurt er vandaag met onze gegevens in welzijn en zorg?
  • Online

Themasessie - ‘Wat gebeurt er vandaag met onze gegevens in welzijn en zorg?'

Voka Health Community organiseert de themasessie ‘Wat gebeurt er vandaag met onze gegevens in welzijn en zorg? op maandag 31 mei om 14u30.

Medische en technologische vooruitgang zorgt voor een steeds langere levensverwachting. Daardoor stijgt het aantal aandoeningen waaraan patiënten lijden en het aantal professionals en organisaties dat voor hen zorgt. Het is belangrijk dat de patiënt en zijn zorgverleners beschikken over de nodige medische informatie zodat ze optimale zorg kunnen krijgen én bieden.

Iedereen is vandaag overtuigd dat de inzet van innovatie, technologie en digitalisering hier de nodige ondersteuning kan bieden. Het delen van informatie moet op een veilige en accurate manier gebeuren, met de nodige waarborgen op het vlak van informatieveiligheid, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de zorggebruikers, de zorgverleners en de hulpverleners en met respect voor het beroepsgeheim.

Toegang hebben tot kwalitatieve, tijdige en bruikbare (grote hoeveelheden) gegevens vormt vaak al een eerste struikelblok en verloopt niet zo makkelijk. Het is een uitdaging om gegevens tussen zorgverleners te delen, om ze overzichtelijk te presenteren en ze te koppelen aan een eigen medisch dossier. Nochtans zou dit op termijn kunnen leiden tot een betere en efficiëntere zorg. Bijvoorbeeld omdat de zorg- en hulpverleners zullen beschikken over meer en betere informatie die ze vanuit hun eigen perspectief kunnen inzetten in de zorg om een patiënt. Het kan ook helpen om patiënten meer en beter te betrekken in beslissingen over behandelmogelijkheden of therapietrouw. Tot slot kan gegevensdeling de brug maken tussen zorg en welzijnactoren.

Tijdens de themasessie “Wat gebeurt er vandaag met onze gegevens in welzijn en zorg?” van Voka Health Community bespreekt Eric Vertommen - Program Manager e-Gezondheid bij de FOD Volksgezondheid welke stappen beleidsmatig werden gezet en waar er nood is aan bijsturing. We willen nagaan welke drempels aanwezig zijn en welke randvoorwaarden tot op vandaag nog niet ingevuld zijn om te komen tot een kwaliteitsvolle en efficiënte gegevensdeling in welzijn en zorg. We benutten hierbij cases van een reeks doelgroepen om dit thema in open discussie te exploreren.

Binnen dit traject verzamelen we bijdrages en inzichten, bottom-up van onze leden en van experten, om in functie daarvan te bepalen wat de eerstvolgende noodzakelijke stappen zijn, zowel naar de praktijk toe, als naar de verdere beleidsuitwerking. Zo kunnen we samen met u nadenken over hoe we dit thema naar een volgend niveau kunnen tillen.

Wanneer

Prijs

Gratis

Voorwaarden

U ontvangt de dag voor deze sessie de link via Teams om online mee te volgen.

Deze activiteit is enkel toegankelijk voor leden van:

Health Community

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

Hulp nodig?

VZW_IMU_GROUPS
VZW - IMU - Multiburo
VZW_IMU_ALTEZ
ING
SD  Worx