Skip to main content
Duurzaam2050

Economische trajecten naar een duurzaam 2050

Het klimaatbeleid is een 'hot' topic. Willen we de opwarming van de aarde tot aanvaardbare limieten beperken, zal er binnen alle maatschappelijke sectoren moeten ingezet worden op emissiereducties. Ondernemingen zullen daarbij een cruciale rol spelen, door hun eigen emissies terug te dringen maar ook als “solution provider”, door producten en diensten te leveren om emissies in andere maatschappelijke domeinen te beperken, op te slaan en te verwerken. Een focus op innovatie en een competitief economisch kader blijft in elk scenario noodzakelijk om de ambitieuze klimaatdoelstellingen binnen bereik te brengen.

Voka en de Bond Beter Leefmilieu organiseren daarom op dinsdag 12 juni een gezamenlijk evenement om de bestaande best practices en trajecten naar een duurzame economie in 2050 in de kijker te zetten.
We willen inzicht geven in de bestaande en potentiële oplossingen om de broeikasgasuitstoot drastisch terug te dringen en de belangrijkste opportuniteiten en uitdagingen hierbij te belichten.

Daarbij worden in de voormiddag rondetafels georganiseerd voor de toelichting en bespreking van praktische cases uit het Vlaamse bedrijfsleven. In de namiddag voorzien we toelichtingen vanuit academische, politieke en economische hoek, gevolgd door een high-level debat. Afsluiten doen we met een drink en een netwerkmoment.

Programma

Ontvangst   9:30 - 10:00

Welkom   10:00 - 10:30
Paul Kumpen, voorzitter Voka
Vera Dua, voorzitter Bond Beter Leefmilieu

Parallelle workshops   10:30-12:00
Transitie in de praktijk: business cases rond kostenbeheersing, nieuwe afzetmarkten, industriële strategie en innovatie en CSR en bedrijfsbranding. Presentatie en discussie: is het voorgestelde model haalbaar voor uw onderneming?
Met business cases van onder meer: Greenyard, DS Textile, Philips Lighting, Volvo, Spadel...

Samenvatting van de workshops en dialoog met het publiek   12:00 - 12:45

Lunch   12:45 - 13:45

Europees en mondiaal beleid naar een koolstofarme economie   13:45 - 14:15
Stand van zaken en vooruitblik op mondiale en Europese evoluties in klimaatbeleid
Jos Delbeke, Europese Commissie

Potentiële doorbraak technologieën naar koolstofarme industrie in Vlaanderen   14:15 - 14:45
Wat is de haalbaarheid, schaalbaarheid en betaalbaarheid van nieuwe technologieën als waterstof, elektrificering, energieopslag en CCUS? Wat zijn daarbij opportuniteiten en obstakels? Waar kunnen we nu al zeker van zijn en welke technologieën staan nog in hun kinderschoenen? Hoe kan je je als bedrijf al voorbereiden?
Tomas Wyns, VUB en Institute for European Studies

Hoe mobiliseer je kapitaal voor de transitie van je onderneming?   14:45 - 15:15
Welke financieringsstrategie hoort bij een transitie naar koolstofarm? Wat doe je als alternatieve technologie duurder is? Hoe kan je langere of onzekere terugverdientijden afwegen tegen positieve voordelen op langere termijn?
BNP Paribas Fortis

Koffiepauze   15:15 - 15:45

Slotdebat   15:45 - 16:45
Welke maatregelen moet de overheid nemen om de overgang naar een koolstofarme economie mogelijk te maken? Welke keuzes moeten we maken als maatschappij? Welke industriële strategie biedt de meeste voordelen voor de samenleving? Een pittig debat met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de overheid en de milieubeweging:
Peter Cabus (Secretaris-generaal Departement Omgeving)
Carl De Mare (Head of Technology Strategy, ArcelorMittal Group CTO)
Ignace Schops (Directeur Nationaal Park Hoge Kempen, klimaatambassadeur Al Gore)

Receptie   16:45 - 18:00

 

Duurzaam2050

 

Adres

Koningsstraat 154
1000 Brussel

Wanneer

Prijs

€ 150

Prijzen excl. btw - betalen na ontvangst factuur.

Extra info

Het is op dit moment niet mogelijk om te registreren voor deze activiteit.

Hulp nodig?

VZW - IMU - FIT
IMU - Toerisme Vlaams-Brabant
VZW - Staples - 409
ING
SD  Worx