Skip to main content
innovatie

Single-use plastics

De Europese Unie heeft zopas nieuwe richtlijnen uitgevaardigd tot de vermindering van de effecten van kunststofproducten op het milieu. Deze richtlijnen richten zich vooral op de zogenaamde single-use plastics. Dat zijn plastic producten die geheel of gedeeltelijk uit plastic gemaakt zijn en meestal na eenmalig of kortstondig gebruik worden weggegooid. De vraag dringt zich op: betekent dit het einde van kunststofproducten?

De EU bindt de strijd aan met plasticvervuiling. De nieuwe richtlijnen verplichten de lidstaten om maatregelen te nemen ter reductie van de hoeveelheid kunststoffen die in het natuurlijke milieu terechtkomen. De lidstaten hebben slechts beperkte vrijheid gekregen om de bepalingen van de richtlijnen uit te voeren. Concreet vertalen deze richtlijnen zich in maatregelen gaande van het bannen van bepaalde producten (plastic drinkrietjes, plastic wegwerp bestek..), vermindering van kunststof drinkbekers, inzamelverplichtingen en etiketteringsvoorschriften. De richtlijnen vereisten ook dat op producenten verplichtingen worden opgelegd om minder kunststoffen te gebruiken, voornamelijk als verpakking.

Er wordt verwacht dat deze richtlijnen een ingrijpende impact zullen hebben op de gehele industrie, omdat wellicht hele productieprocessen moeten aangepast worden. Dit daagt ondernemers uit om te innoveren en na te denken over hoe we morgen gaan omspringen met het gebruik van kunststof producten en verpakkingen. 

In deze infosessie staan we stil bij de nieuwe richtlijnen die de EU heeft uitgevaardigd. We bespreken de concrete impact van deze nieuwe richtlijnen op jouw onderneming, welke producten hierdoor getroffen worden en hoe je hiermee het best kan omspringen. Vervolgens bespreken we welke alternatieven er bestaan voor traditionele kunststofproducten en introduceren we je aan 'de nieuwe plastic economie'. 

Deel 1:

De lezing zal een algemene inleiding zijn op de richtlijn, maar focussen op de verplichtingen voor de producenten waarbij aangegeven zal worden op welke manier en met welke timing België en Vlaanderen deze richtlijn in hun recht zullen invoeren.

Deel 2: 

Deze lezing neemt je mee tot het begrijpen van de noodzaak om “de nieuwe plastiek economie” te creëren.
En dan het moeilijkste van allemaal: stoppen met erover te debateren, maar overgaan tot actie. 

Productie-industrie die op één of andere manier plastic gebruikt of produceert.

Koen Geelen

Advocaat-Partner, Monard Law

Koen Geelen is gespecialiseerd in het aansprakelijkheids -en verzekeringsrecht en in het administratief recht. Hij legt zich vooral toe op problemen in verband met stedenbouwvergunningen, milieuvergunningen, overheidsopdrachten en overheidscontracten en ambtenarenrecht. In deze materies staat hij particulieren, verzekeraars en overheden bij met adviezen in procedures.

Alexander Van Damme

Director, B4plastics

B4plastics wil de wereldwijde kunststof sector vanuit Vlaanderen de weg wijzen naar veel gecontroleerdere afbraak en recyclage van nieuwe ecologische kunststoffen. De Vlaamse technologie start-up ontwikkelt nieuwe kunststoffen vanaf een wit blad papier, om een uitmuntende balans te bereiken tussen functionaliteit, kost en circulariteit. 

 

Meer info: Willem Degol, willem.degol@voka.be

Het volledige aanbod van Voka - KvK Limburg rond innovatie vind je hier

 

Erkenningsnummer KMO-portefeuille:


DV.O105507

Bespaar een aanzienlijk deel op de prijs van de opleidingskost. Aanvraag dient te gebeuren ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding. Voor specifieke voorwaarden zie www.kmo-portefeuille.be.

 

KMO-portefeuilleMensuraProximus

Adres

Corda Campus, Voka Theater (Hal A, gebouw 6)
Kempische Steenweg 293
3500 Hasselt

Wanneer

Prijs

Voka-leden:
€ 100,00 excl. BTW

Niet-leden:
€ 130,00 excl. BTW

Extra info

Het is op dit moment niet mogelijk om te registreren voor deze activiteit.

Voorwaarden

100% van de deelname is verschuldigd als de annulering op minder dan 14 kalenderdagen voor de activiteit plaatsvindt. De annulering moet schriftelijk gebeuren (per e-mail). Een vervanger mag steeds jouw plaats innemen.

Hulp nodig?

ING
Logo Mensura
Proximus
SD Worx
Logo KPMG
Logo Hands
Logo G4S
Logo JAM
Ethias
Trixxo