Skip to main content
  • Netwerkevents
  • Seminarie: EU-taxonomie & duurzaamheidsrapportage: implicaties voor jouw bedrijf

Seminarie: EU-taxonomie & duurzaamheidsrapportage: implicaties voor jouw bedrijf

  • Online

Duurzaamheid is meer dan alleen een buzzwoord. Om greenwashing te voorkomen werd de taxonomieverordening met haar 6 milieudoelstellingen gepubliceerd. Maar wat wordt er nu precies van jou verwacht als het gaat over rapportageverplichtingen? Mogelijk heb je geen rapportageplicht, maar wil je wel communiceren over de gevoerde inspanningen van jouw onderneming?  Ontdek het tijdens dit online seminarie waarbij Pantarein en VDK Bank de nodige antwoorden en handvaten verschaffen om je op weg te zetten.

De Europese taxonomieverordening (Verordening (EU) 2020/282) werd op 22 juni 2020 gepubliceerd. Het economisch herstelbeleid na corona zal meer dan ooit duurzaam moeten zijn, dat in lijn met de Europese Green Deal, gepubliceerd in 2020. De eerste implementatie van de verordening vindt ingang vanaf 1 januari 2022. De investeringen om naar een koolstofarme en efficiëntie-economie te gaan in 2030 zullen gigantisch zijn. Dat geld zal vanuit publieke en private investeringen moeten komen die een positieve bijdrage leveren aan de omgeving om zo ook de klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs te halen. Hoe rapporteer je als bedrijf je inspanningen hierover en wat is de meerwaarde ervan? Expertisebureau Pantarein biedt de nodige handvaten aan. 

Hoe duurzaam een investering echt is, verschilt naargelang de interpretatie. De EU-taxonomie moet een antwoord geven op die wildgroei aan betekenissen en maakt komaf met mogelijkheden van greenwashing. Financiële producten zullen dus volgens een uniform classificatiesysteem beoordeeld worden. Als grote onderneming (vanaf 500 werknemers) en op basis van Richtlijn 2013/34/EU over de bekendmaking van niet-financiële informatie, zal de taxonomie ook van toepassing zijn op die rapportage. Sven Verstraeten (VDK Bank) volgt de initiatieven en de evoluties erin nauwgezet op. Hij geeft een stand van zaken en een vooruitblik op de EU Taxonomie. 

Programma

Op het einde van de opleiding:

  • Ken je de 6 milieudoelstellingen in de taxonomieverordening.
  • Begrijp je het Do No Significant Harm (DNSH)-principe.
  • Heb je een overzicht van het tijdspad en de aankomende rapportageverplichtingen.

Experts

Iris Penninckx werkt als sustainability consultants bij Pantarein. Pantarein staat voor positieve verandering en wil de duurzame verhalen van organisaties en bedrijven tot leven te brengen. Het Multi- disciplinaire team kan je van a tot z begeleiden in jouw duurzaamheidscommunicatie- en rapportering. 

Sven Verstraeten , afdeling Bedrijven & Organisaties vdk Bank nv volgt nauwgezet duurzaamheid binnen ondernemingen op. VDK Bank, opgericht 1926, adviseert ondernemingen over duurzaamheidsrapportering, maar heeft zelf ook geruime tijd ervaring hierin. De aankomende verplichtingen, wijzigingen in wetgeving en gebruikte taal zijn de niche waarop hij zich focust. 

Doelgroep

Dit seminarie is uitermate geschikt voor operationele managers, milieucoördinatoren, HSQ-managers, plantmanagers, marketeers die belast zijn met duurzaamheidsbeleid en -communicatie van de organisatie. Deze materie is zowel van toepassing op kleine en grote dienstverlenende bedrijven als op productiesites. Er is an sich geen voorkennis vereist. De opleiding is bedoeld om je op weg te zetten met duurzaamheidsrapportering. 

Inschrijven voor dit online seminarie kan via deze link. Voor meer info kan je terecht bij Sarah Spenninck.

Contactpersoon

Sarah Spenninck

Adviseur duurzaam ondernemen en innovatie

Wanneer

Prijs

  • Voka-leden: 190 euro
  • Niet-leden: 290 euro

Voka is erkend opleidingsverstrekker in het kader van de kmo-portefeuille (www.kmo-portefeuille.be). Dit betekent dat deze opleiding voor 20% of 30% gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid, mits jouw bedrijf aan de voorwaarden voldoet. Jouw aanvraag dient te gebeuren ten laatste binnen de 14 kalenderdagen na de eerste sessie. Registratienummer: DV.O104126.

Aantal opleidingsuren: 3

KMO-portefeuille

Extra info

Het is op dit moment niet mogelijk om te registreren voor deze activiteit.

Voorwaarden

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag