Skip to main content
Oorsprong

Seminarie: De oorsprongsreglementering in de praktijk

Oorsprong en de daartoe bestaande bewijzen zijn essentiële begrippen inzake het sluiten van handelscontracten met partners uit welbepaalde derde landen. Bij import genieten zendingen die vergezeld zijn van een preferentieel oorsprongsbewijs doorgaans van een gunstig invoertarief en is het aldus een kostenverlagend element.

Voor een exporteur is het een interessante verkoopsfactor ten behoeve van klanten die gevestigd zijn in landen die betrokken zijn bij de oorsprongsovereenkomsten. In de voorbije jaren heeft de EU steeds meer nieuwe oorsprongsovereenkomsten gesloten. De reglementering evolueert dus voortdurend en dat brengt steeds nieuwe mogelijkheden met zich mee voor de handel.

Welke vragen worden beantwoord?

 • Hoe kan ik bepalen of mijn product de oorsprong bezit?
 • Benut ik de cumulatieregelingen om de oorsprong te verkrijgen?
 • Welke ruimere mogelijkheden biedt het certificaat EUR-MED?
 • Waar moet ik op letten bij het opstellen van oorsprongsbewijzen? Welke vereenvoudigingen zijn hierbij mogelijk en hoe krijg ik hiervoor de nodige vergunningen?
 • Welke stukken moet ik achter de hand hebben om de oorsprong van mijn goederen te kunnen bewijzen?
 • Hoe evolueert het REX-systeem in de toekomst

Elk element van de uiteenzetting zal worden toegelicht met praktische voorbeelden.

Volledige programma

 • Belang en nut van oorsprong
 • Wat is oorsprong?
 • Regels van oorsprong
  • Geheel en al verkregen producten
  • Toereikende bewerking
  • Cumulatieregels (o.a. Paneurcumul en cumul met Balkanlanden - EVA-landen - Turkije - Moldavië - Georgië - Oekraïne)
 • No-drawback regel
 • Pan-euro-mediterrane cumulatie (met o.a. het certificaat EUR-MED)
 • Handel met Turkije
 • Bewijzen van oorsprong
 • Controle op de bewijzen
 • Leveranciersverklaring
 • Vereenvoudiging toegelaten exporteur/geregistreerd exporteur: voorwaarden, aanvraag en vergunning
 • Bijzonderheden overeenkomsten EU-Canada (CETA) en EU-Japan
 • Praktische casestudies

Inschrijven voor dit seminarie kan via deze link. Voor meer info kunt u contact opnemen met Tom Vermeersch.

Gastspreker

Josse Verbeken, Adviseur FOD Financiën, Administratie Douane en Accijnzen

Adres

Voka West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9A
8500 Kortrijk

Wanneer

Prijs

 • Voka-leden: 380 euro
 • Niet-leden: 570 euro
 • Ambassadors: gratis

Ontbijt, lunch, dranken en syllabus zijn inbegrepen in de prijs.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille!

kmo-portefeuille

Erkenningsnummer Voka voor opleidingen:  DV.O104126

Extra info

Het is op dit moment niet mogelijk om te registreren voor deze activiteit.

Voorwaarden

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

Hulp nodig?

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Vraag het @ Voka
CRM Group
DHL
ING
Proximus
SD Worx