Skip to main content
https://www.voka.be/activiteiten/real-estate-community-2021
 • Online

Naar een duurzaam afvalbeleid

Via deze opleiding houd je de vinger aan de pols en ontdek je de opportuniteiten van duurzaam afvalbeheer. 

OVAM – John Wante, stafmedewerker materialenbeheer

De OVAM streeft samen met u naar een duurzaam afval- en materialenbeheer in Vlaanderen.

 • Update Materialendecreet – Vlarema, het kader, controle en Codes van goede praktijk. Het Materialendecreet verankert het duurzaam materialenbeheer en gaat uit van een integrale kijk op de materiaalketen om een blijvende oplossing te vinden voor het afvalvraagstuk. Het Vlarema bevat meer gedetailleerde voorschriften over (bijzondere) afvalstoffen, grondstoffen, selectieve inzameling, vervoer, de registerplicht en de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. 
 • Het Symbioseplatform, enkele mooie voorbeelden. Bij industriële symbiose wisselen bedrijven nevenstromen met elkaar uit. Een ervaren symbioseteam helpt om de juiste contacten te leggen, samen met kennis- en onderzoekscentra. Symbiose leidt tot gesloten materiaalkringlopen, vermindert de hoeveelheid bedrijfsafval en valoriseert waardevolle reststromen.

RENEWI – Daneel Geysen, material development manager

Renewi richt zich exclusief op het verkrijgen van waarde uit afval in plaats van het verbranden of storten van afval. 

 • Hoe pakt Renewi dit praktisch aan bij bedrijven, hoe krijgt het afval dat Renewi ophaalt een tweede leven in de vorm van energie of nieuwe producten? 
 • Enkele mooie cases waarbij afval een tweede leven krijgt als nieuwe grondstof.

RENOTEC – Vicky Dolézal, manager kwaliteit

Group Renotec restaureert en renoveert gebouwen, monumenten en kunstwerken. Dat doen ze met ambachtelijke kennis en innovatieve technieken. Duurzaam groeien is hun brandende ambitie.

 • Re-use, Re-duce, Re-cycle for the Future!
 • Bedrijfscase slim afvalmanagement: reductie van afval en kosten door slimmer beheer en inzameling met betrokkenheid van leveranciers, afvalophalers én de medewerkers.

Programma

09u00: OVAM presentatie - Q&A:

 • Update Materialendecreet – Vlarema, het kader, controle en Codes van goede praktijk
 • Het Symbioseplatform, enkele mooie voorbeelden

10u00: Break

10u15: RENEWI presentatie - Q&A:

 • Hoe pakt Renewi dit praktisch aan bij bedrijven?
 • Een tweede leven van afval als nieuwe grondstof

11u05 Break

11u15 Renotec presentatie - Q&A

 • Re-use, Re-duce, Re-cycle for the Future!
 • Bedrijfscase slim afvalmanagement

12u00 Einde

Contactpersonen

Melissa Dubois

Projectverantwoordelijke internationaal ondernemen & duurzaam ondernemen

Guido Evens

Senior adviseur duurzaam ondernemen

Wanneer

Prijs

Prijs leden: €180,00 (excl. btw)
Prijs niet-leden: €270,00 (excl. btw)

Voorwaarden

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt. Annuleren van een inschrijving kan enkel elektronisch via Kim.kerkhofs@voka.be tot 10 werkdagen voor aanvang van de sessie. Nadien blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een vervanger mag steeds jouw plaats innemen.

De Kamer behoudt het recht de spreker(s) te wijzigen en/of een activiteit te annuleren mits voorafgaande verwittiging. Het volledige inschrijvingsgeld wordt dan teruggestort. Deelnemers hebben in dit geval geen recht op schadevergoeding. 

Bij inschrijving ga je ermee akkoord dat Voka - KvK Mechelen-Kempen foto's waarop je eventueel bent afgebeeld, vrij mag aanwenden voor commercieel gebruik.

ING
Logo Mensura
Proximus
SD Worx
Deloitte Private
pfl