Skip to main content
Map

Valorisatie van Reststromen

Met z’n allen hebben we al belangrijke stappen gezet richting een duurzamere wereld. Op het gebied van afvalbeheer en recycling is er merkbare vooruitgang. Toch blijft een zero waste economie een uitdaging. De missing link hier is het valoriseren van je reststromen.

Wat kan je doen met reststromen?

Een lichtend voorbeeld is PeelPioneers, een bedrijf dat etherische oliën uit citrusschillen haalt en deze gebruikt als natuurlijke geur- en smaakstoffen in diverse producten, Renotec smaat materialen op uit renovatiewerken om te hergebruiken in andere projecten, OVAM heeft een symbiose platform waar bedrijven reststromen kunnen aanbieden als grondstof voor andere bedrijven. Dat zijn slechts enkele voorbeelden van hoe bedrijven met innovatieve technologieën en geïntegreerde waardeketens een cruciale rol spelen in de ontwikkeling van duurzamere productie-, consumptie- en afvalbeheerpraktijken.

Wat kun je verwachten?

Tijdens het netwerkevent “Valorisatie van Reststromen” leer je de nieuwste trends in het veld. Ontdek het werk van onderzoekers van KU Leuven en haar hogeschoolpartners, neem deel aan interactieve pitchsessies, stel vragen, breng je eigen projecten in en netwerk met professionals die jouw passie voor duurzaamheid delen.

Beleef duurzaamheid in actie

Daarnaast nemen we je ook mee voor een bezoek aan het SymBIOnt-gebouw, met onder andere de "Insect Pilot Plant", waar innovaties op het gebied van duurzaamheid tastbaar worden. 

Programma

  • 15u45: bezoek en rondleiding Symbiont, het centrum voor insecten en planten onderzoek van de KU Leuven (optioneel)
  • 16u30: infosessie valorisatie van reststromen 
     

Onder meer volgende onderzoekers stellen hun onderzoek voor:

Jan Van Dierdonck - UCLL
Het expertisecentrum "Sustainable Resources" werkt rond de valorisatie van afval- en reststromen uit voornamelijk de brede agrofood sector, maar ook daarbuiten. 
We focussen ons op (i) fermentatieprocessen bijv. wei; (ii) extractie en analyse van componenten uit afval- en reststromen bijv. oliën en hun antimicrobiële/fungale werking; (iii) compostering van diverse landbouwgebonden stromen en ten slotte (iv) het sluiten van kringlopen van bedrijfsgebonden afval- en reststromen via circulaire economie (herstel, levensduurverlenging, productontwikkeling etc.).
Ons streefdoel hierbij is het creëren van nieuwe waardeketens of het ontwikkelen van missing links in bestaande waardeketens om zo materialen zo efficiënt mogelijk in te zetten en een economische meerwaarde te genereren.

Jo van Caneghem - KU Leuven
ChEMaRTS is dedicated to enhance sustainability of waste treatment systems. We study thermochemical waste processes in terms of reactor and process engineering, by means of lab and pilot scale experiments and reactor modelling. The goal is to develop thermochemical intelligence to control multi-phase transfer phenomena of inorganic compounds present in waste materials at high temperatures in industrial-scale waste furnaces, to prevent fouling and corrosion. Furthermore, we develop chemical, mechanochemical, hydrometallurgical and hydrothermal technologies to recover critical materials from waste streams. Our research also includes quantitative and qualitative characterization of waste streams and LCA and TEA based sustainability assessment of processes and systems. We provide practicable, science based solutions to operational, technological challenges typically encountered in waste treatment systems. We have experience with Baekeland PhDs and bilateral research agreements.

Annick Boeykens - Odisee 
Van nieuwe trends bij bewuste consumenten tot maatschappelijke uitdagingen rond ons klimaat en onze gezondheid: ze pushen de voedingsproducenten om vandaag te investeren in de voeding van morgen. Dit voorstel beoogt (1) de productie van een extract van een reststroom, rijk aan natuurlijke antioxidanten en/of antimicrobiële componenten; en (2) de introductie van dat extract in de voedingssector ter vervanging van courant gebruikte synthetische antioxidanten (SAO) en/of antimicrobiële bewaarmiddelen, met aandacht voor ecologische, economische en circulaire aspecten. De toepassing van natuurlijke extracten zal getest worden in een eenvoudige matrix, representatief voor de voedingsindustrie.

Pedro Fardim - KU Leuven
Mijn onderzoeksgroep werkt met verschillende methoden voor extractie en fractionering van zijstromen, met name suikers, polysachariden en lignine. We valoriseren de moleculen ook voor toepassingen in cosmetica, persoonlijke verzorging, farmaceutische en technische oplossingen voor de menselijke gezondheid.

Ilse Van de Voorde - KU Leuven
Het toenemende consumentenbewustzijn over de ecologische en maatschappelijke gevolgen van de landbouwindustrie, met inbegrip van de gezondheidsrisico's gerelateerd aan de overconsumptie van vlees alsmede de stijgende wereldbevolking zet de voedingsindustrie onder druk om op zoek te gaan naar hoogwaardige alternatieve eiwitten die bijdragen tot een duurzamer dieet en de toekomstige voedselvoorziening. Bovendien moeten voedselverliezen en -afval tot een minimum worden beperkt. 
De proteïnerijke microbiële biomassa afkomstig van filamenteuze schimmels (mycoproteïnen) wordt beschouwd als goede basis voor vleesvervangers. Vandaag worden mycoproteïnen meestal geproduceerd via fermentaties op basis van zuivere witte suiker (of suiker afgeleid van graan) en worden waardevolle reststromen van de agrovoedingsindustrie onderbenut. Daarom beogen we om de productie van hoogwaardige mycoproteïnen te optimaliseren op basis van waardevolle reststromen van de agrovoedingsindustrie.

Siebe Berrens - Thomas More
Als onderzoeker bij het Expertisecentrum Duurzame Biomassa en Chemie richt ik me op het optimaliseren van de insectenkweek. Ons specifieke doel is om hoogwaardige eiwitten te produceren met minder of lagerwaardig voeder. We onderzoeken hoe insecten efficiënt verschillende bijproducten, zoals overschotten uit de agro-voedingsindustrie en supermarkten, kunnen omzetten naar hoogwaardige eiwitten en vetten.
 

Carolien Jans

Project manager

Full bio of Carolien Jans

Adres

Den Bemt
Kleinhoefstraat 6
2240 Geel

Wanneer

Prijs

Gratis infosessie

Voorwaarden

Dit traject wordt rechtstreeks ondersteund door Vlaio en komt niet in aanmerking voor de KMO-portefeuille. Bekijk de voorwaarden hier.