Skip to main content
Lerend Netwerk

Lerend Netwerk voor kmo-managers

Is coaching, teamwerk en positieve samenwerking met medewerkers voor jou belangrijk voor het bekomen van resultaat?

En is het jouw doel om, naast een grotere flexibiliteit in de omgang met anderen, tot een betere persoonlijke en professionele ontwikkeling te komen?

Dan nemen wij jou graag mee op een hands-on, zeer praktisch én interactief traject doorheen managementvaardigheden.

Kenmerken van het Lerend Netwerk kmo-managers:

 • Vaste groep van max. 20 leidinggevenden  uit diverse sectoren
 • 4 sessies van een halve dag waarin je inzichten en vaardigheden ontwikkelt die jouw interacties met collega’s, medewerkers, leidinggevenden, klanten en leveranciers kunnen bevorderen
 • Een kwalitatief netwerk, buiten de muren van de organisatie, wat leidt tot meer zuurstof en creativiteit op de werkvloer.
 • Er wordt onderling ervaring uitgewisseld met vakgenoten in een open, eerlijke en vertrouwelijke sfeer.
   

Programma 

DEEL 1: HET IMPLEMENTEREN VAN DE EIGEN VISIE 

 • De basiscomponenten van visie: strategie, cultuur en organisatie
 • De impact van veranderingsprocessen op de persoon
 • Het achtstappenplan in transitieprocessen
 • De voorwaarden voor een geslaagd veranderingsproces
 • Van doelstellingen naar concrete actiepunten: chunkmodel
 • Het formuleren van de juiste objectieven en stellen van objectieven als motivatietool
 • Het verschil tussen leiderschap en management
 • Het belang van bedrijfswaarden, omgezet in gedrag

DEEL 2: LEIDING GEVEN EN STIJLEN VAN LEIDING GEVEN

 • Duidelijke bepaling van de persoonlijke en specifieke problemen als leidinggevende
 • Werkbare benaderingen van bestaande motivatietheorieën
 • Overzicht van de verschillende stijlen van leidinggeven
 • Toetsing van de eigen stijl vandaag

DEEL 3: MIJN PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT IN COMMUNICATIE MET ANDEREN

 • Communicatie en communicatieve basisvaardigheden als leidinggevende
 • Verbale en non-verbale gedragsbeïnvloeding
 • Kernkwaliteiten en valkuilen als leidinggevende/coach
 • Motivatie en empowerment van medewerkers
 • Een meer duidelijke en assertieve communicatie met de medewerker
 • Prioriteiten stellen
 • Technieken van vraagstelling
 • Controle als waarderingstool


DEEL 4: MOEILIJKE COACHINGGESPREKKEN MET MEDEWERKERS

 • Taakstelling- en planningsgesprekken
 • Communicatie van beleids- of eigen beslissingen
 • Het controle- én bijsturingsgesprek
 • Correctieve gesprekken voeren
 • Op een constructieve manier omgaan met conflicten
 • Het conflict tijdig herkennen en tijdig ingrijpen
 • Methodieken om conflicten beter de baas te kunnen of te vermijden


DEEL 5: PERSONEELSBEOORDELING: EVALUATIE- EN FUNCTIONERINGSGESPREKKEN

 • Projectmatige aanpak: een werkbaar competentiemodel voor de kmo
 • De beoordelingscyclus
 • Personeelsbeoordeling als kern van competentiemanagement
 • Wat zijn competenties?
 • Competentieniveaus
 • Resultaten van competentiemanagement
 • Functieomschrijvingen: duidelijke afspraken
 • Relevante criteria
 • Procedures en formulieren
 • Structuur van het gesprek
 • Opvolging
 • Wat te doen en wat te vermijden ?


DEEL 6: INTERVISIE


DEEL 7: EFFICIËNT WERKVERGADERINGEN LEIDEN

 • Een vergadering grondig voorbereiden
 • Actief deelnemen aan en leiden van een vergadering
 • Een mening brengen en gehoord worden
 • Omgaan met bezwaren en tegenwerpingen
 • De juiste bevragingstrategie toepassen
 • Omgaan met ‘moeilijke’ deelnemers
 • Creatieve ideeën en oplossingen genereren
 • Tot duidelijke actiepunten komen


DEEL 8: TEAM EN ROLLEN BINNEN HET TEAM

 • Hoe gaan we van een groep naar een team?
 • Wat zijn zelfsturende teams?
 • De basisdimensies die aan de grondslag liggen van een goed team
 • Welke rollen zijn noodzakelijk in een goed team?
 • Wat is de rol die jij zelf, bewust of onbewust opneemt vandaag?

Trainer 

Gerrit Van Aken is Executive Professor AMS, doceert aan de Universiteit Antwerpen en aan de Hogeschool Universiteit Brussel.

Doelgroep

Voor leidinggevenden, coördinatoren en projectverantwoordelijken die resultaatgericht willen werken en die een praktische en verfrissende kijk willen op leidinggeven aan anderen.

Meer info bij

Anja De Clercq via anja.declercq@voka.be

VLAIO

Adres

Voka Vlaams-Brabant kantoor Vilvoorde
Medialaan 26
1800 Vilvoorde

Wanneer

Prijs

Leden: € 450 ; Niet-leden: € 585.

Extra info

Het is op dit moment niet mogelijk om te registreren voor deze activiteit.

Voorwaarden

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

Schrijf je in via de oranje inschrijfknop of via mail naar inschrijvingen.vb@voka.be

Proximus
Made in Vlaams-Brabant
ING
Proximus
SD Worx
Logo Premed
Logo Randstad