Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
Voka Traject

Lab: verzuim en re-integratie

Human Resources

Heel wat bedrijven kampen met hoge verzuimcijfers. Deze massale uitval door ziekte stelt werkgevers voor grote uitdagingen, zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Een duurzaam beleid rond ziekteverzuim kan helpen om de cijfers te doen dalen.

In dit lab van 4 sessies gaan we praktisch aan de slag om een positief en duurzaam verzuimbeleid uit te werken dat aansluit bij de context en waarden van jouw bedrijf.

We hebben hierbij aandacht voor:

  • (Kort en lang) verzuim voorkomen
  • Inzetten op preventie
  • Werkhervatting bevorderen

Daarnaast hebben we tijdens dit traject ook aandacht voor de juridische aspecten die hierbij komen kijken:

  • Wat zijn de rechten en plichten van de werknemer in kader van ziekteverzuim?
  • Wat mag je wel en niet vragen in kader van een verzuimgesprek?
  • Hoe definieer je termen als ‘controleerbaar opstellen’?
  • Wat mag je GDPR-gewijs vastleggen in een verzuimdossier?
  • Mag je de Bradford-factor gebruiken als basis voor gesprekken?
  • Kan je afscheid nemen van een werknemer die consequent het contact afhoudt?

De sessies zijn interactief opgebouwd. Met praktische handvaten zetten we je concreet op weg om actief aan de slag te gaan.

Programma

Sessie 1: Verzuimbeleid: missie & visie

Werken aan een doordacht verzuimbeleid rendeert. De context en eigenheid van je organisatie bepalen de accenten die in dit beleid gelegd moeten worden. Je bedrijfsvisie en missie vormen het onontbeerlijk vertrekpunt om je verzuimbeleid vorm te geven.

Sessie 2: Kort verzuim en gedrag: hoe kan je dit positief gaan beïnvloeden?

Kort verzuim (minder dan 14 dagen) is de meest voorkomende en storende vorm van absenteïsme in Vlaanderen. Je kan dit als werkgever actief terugdringen door onder andere drempelverhogende maatregelen toe te passen en leidinggevenden alert te maken voor signalen van medewerkers.

Sessie 3: Lang verzuim, verzuimpreventie & re-integratie

Maatschappelijke trends zoals vergrijzing en toenemende druk hebben een grote invloed op de duur van verzuim. Steeds meer werknemers vallen voor een langere periode uit. Hoe gaan we daar als organisatie mee om? En hoe zorg je ervoor dat werknemers die langdurig afwezig zijn door ziekte naderhand vlot terug geïntegreerd kunnen worden? 

Sessie 4: Intervisie & praktijkbespreking

Opvolging en evaluatie van het plan en het beleid rond verzuim. We bespreken casussen uit de groep zodat je met concrete tips & tricks naar huis gaat.

Spreker

Bart Teuwen deed als huisarts en bedrijfsarts in Nederland en België ruime ervaring op in de preventieve geneeskunde en de aanpak rond veiligheid en welzijn in bedrijven. Vandaag is hij Algemeen Directeur van Certimed/Mensura en begeleidt hij als verzuimexpert organisaties en bedrijven rond een positief verzuimbeleid. Hij is ook auteur van het boek 'Verzuim, maak er werk van', een praktische gids voor een positief verzuimbeleid.

Contactpersoon

Griet Santy

Groeitrajecten - Arbeidsmarkt

Adres

Voka Box
Lammerstraat 18
9000 Gent

Wanneer

Prijs

Voka-leden: 650 euro (excl. btw)

Niet-leden: op aanvraag

Nog geen lid?

Neem contact op met welkom@voka.be voor info over onze vele ledenvoordelen.

Voorwaarden

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

Voor deze activiteit kan u kmo-portefeuille aanvragen, indien u hiervoor in aanmerking komt. Ons registratienummer is DV.O105301. Registreer u nu op www.kmo-portefeuille.be. Thema: Personeelsmanagement, 14 opleidingsuren.

kmo-portefeuille

Contactpersoon

Griet Santy

Groeitrajecten - Arbeidsmarkt

Adres

Voka Box
Lammerstraat 18
9000 Gent

Wanneer

Prijs

Voka-leden: 650 euro (excl. btw)

Niet-leden: op aanvraag

Nog geen lid?

Neem contact op met welkom@voka.be voor info over onze vele ledenvoordelen.

Voorwaarden

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

Voor deze activiteit kan u kmo-portefeuille aanvragen, indien u hiervoor in aanmerking komt. Ons registratienummer is DV.O105301. Registreer u nu op www.kmo-portefeuille.be. Thema: Personeelsmanagement, 14 opleidingsuren.

kmo-portefeuille