Skip to main content
  • Activiteiten
  • Lab: Regeneratief waterbeheer: hoe maakt u uw organisatie ‘waterproof’?

Lab: Regeneratief waterbeheer: hoe maakt u uw organisatie ‘waterproof’?

Water is ons vloeibaar goud. Die sense of urgency is de afgelopen vijf jaar duidelijk geworden. Droogte, lage grondwaterstanden, afschakelplannen en een toevlucht op opblaaszwembaden zijn bijna een jaarlijks fenomeen. In België, waar het voldoende regent, maar onvoldoende infiltreert, moeten we het hemelwater beter gaan capteren en dienen we onze bedrijfsprocessen onder de loep te houden om circulaire watertoepassingen te implementeren.

Dit lab gaat, na een korte schets van de problematiek, in op mogelijke oplossingen op bedrijfsniveau. Daarvoor zijn er vier sessies die stapsgewijs door de mogelijke oplossingen gaan voor een meer circulair watergebruik. Op het einde van het traject heeft u een concreet zicht op de mogelijkheden om uw watergebruik te verduurzamen door optimaal te gaan capteren en/of hergebruiken en/of mogelijk uw waterbeleid uit te besteden. 

Katelijne Haspeslagh, adviseur milieu en klimaat van Voka vzw, schreef in juni 2021 de paper 'de droogte voorbij' waarbij ze pleit voor een holistisch waterbeleid. Een aantal cases worden daarbij uitgelicht. U kunt hem hier online lezen. Daarnaast geeft Frank De Poortere, verantwoordelijke voor de afdeling 'industrie' binnen De Watergroep, duiding bij de mogelijkheden van circulair watergebruik. Welke samenwerkingen er tot slot mogelijk zijn tussen de landbouwsector en de reguliere bedrijven licht Dries Mergaert, watermakelaar bij Inagro, toe. De tweede sessie staat in het teken van het voldoende benutten van hemelwater. Daarbij worden de Proeftuinen Droogte uitgelegd door de VMM en licht Philippe Courcelle, zaakvoerder van Rethinking Water, toe welke investeringen er kunnen worden gedaan om regenwater te capteren. Daarbij bekijken we wanneer infiltratie van hemelwater de grootste meerwaarde biedt voor de omgeving. Bij de derde sessie staat de spot op het hergebruik van water, zijnde in het bedrijf zelf wat wordt toegelicht door het expertisecentrum Vlakwa. Afname van gezuiverd effluent van de RWZI’s kan uiteraard ook, dat wordt toegelicht door Aquafin. In de vierde en laatste sessie licht Ekopak uit Tielt een nieuw businessmodel toe dat u als zaakvoerder ontlast in uw waterbeleid. 

Programma 

Sessie 1 (07/12/2021) staat in het teken van de bredere toelichting van oplossingen voor de waterproblematiek in Vlaanderen/ België. Daarbij komt klimaat – en milieu experte Katelijne Haspeslagh (Voka vzw) haar Paper de droogte voorbij toelichten. Haar uitgangspunt is dat er nog winsten zijn te halen uit samenwerkingen en beter benutten van de beschikbare waterstromen. Als we binnen onze bedrijfsprocessen meer circulaire watertoepassingen implementeren, kunnen we tegemoet komen aan de waternood bij ondernemingen.  De Watergroep en Inagro lichten vanuit hun invalshoek alvast toe hoe verschillende sectoren de handen in elkaar kunnen slaan.

Sessie 2 (15/12/2021) staat in het teken van de captatie en het aanwenden van hemelwater. De toelichting is daar voorzien over de Proeftuinen droogte door de VMM, met focus op West-Vlaanderen. Dat wordt vervolgd door een korte toelichting door Philippe Courcelle van Rethinking Water die aangeeft welke investeringen er kunnen gemaakt worden op korte termijn om waterschaarste te vermijden. 

Sessie 3 (21/12/2021) bekijkt het hergebruik van water en dus het circulair watergebruik. Daarbij komt het expertisecentrum Vlakwa de lens op scherp stellen en geven ze een overzicht van mogelijke subsidies en steunmaatregelen Bekijk die alvast hier. Aquafin licht daarbij toe hoe bedrijven gezuiverd afvalwater kunnen gebruiken.

Sessie 4 (18/01/2021) staat in het teken van een nieuw businessmodel, namelijk WAAS ofwel Water as a Service. Het bedrijf erachter, Ekopak uit Tielt, voorziet om bedrijven maximaal te ontzorgen en te voorzien van water. Oprichter en zaakvoerder Pieter Loose licht zijn verhaal toe.  

Doelgroep

Dit lab is uitermate geschikt voor milieucoördinatoren en bedrijfsleiders die de sense of urgency begrijpen om waterbesparende maatregelen structureel te implementeren in hun onderneming. 

Waar & Wanneer

Sessie 1 
Dinsdag 7 december 2021 van 8.30 tot 12.00 uur
Locatie: provinciehuis Boeverbos in Brugge. Zaal tbc.

Sessie 2
Woensdag 15 december 2021 van 8.30 tot 12.00 uur
Locatie: Voka West-Vlaanderen (Kortrijk). Zaal 3+4 op -1.

Sessie 3
Dinsdag 21 december 2021 van 13.00 tot 16.00 uur 
Locatie: Voka West-Vlaanderen (Kortrijk). Verdieping -1

Sessie 4
Dinsdag 18 januari 2022 van 14.00 tot 17.00 uur 
Locatie: Voka West-Vlaanderen (Kortrijk). Verdieping -1. 
 

Inschrijven voor dit lab kan via deze link. Voor meer info kunt u terecht bij Sarah Spenninck.

Contactpersoon

Sarah Spenninck

Adviseur duurzaam ondernemen en innovatie

Wanneer

Prijs

  • Voka-leden: 890 euro
  • Niet-leden: 1035 euro

Voka is erkend opleidingsverstrekker in het kader van kmo-portefeuille (www.kmo-portefeuille.be). Dit betekent dat deze opleiding voor 20% of 30% gesubsidieerd wordt door de Vlaamse Overheid, mits uw bedrijf aan de voorwaarden voldoet. Uw aanvraag dient te gebeuren ten laatste binnen de 14 kalenderdagen na de eerste sessie. Registratienummer: DV.O104126.

KMO-portefeuille

Voorwaarden

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier uw vraag
Accent
ING
Proximus
SD  Worx
CRM Group