Kennissessie - Van welzijn op het werk naar toekomstgericht model “Human Capital”

29/04/2019

Ziekteverzuim

De federale regering moet een grote ambitie en transformatie voorop stellen in het domein van welzijn op het werk, in goede afstemming met het preventieve gezondheidsluik bij de gemeenschappen. Met een up to date publieke boordtabel en transformatieplan, aangedreven door output i.p.v. input. Met modernisering van de wetgeving en KB’s welzijn op het werk. Met de juiste financiële prikkels en taakverdeling (vb. attestering). Nieuwsgierig? Kom naar het symposium en debateer mee samen met de beleidsmakers, experten, en vele andere betrokkenen uit het veld.

Eén op drie van de werkzame 55-plussers kampt met aanhoudende gezondheidsproblemen. 405.000 Belgen zijn langdurig arbeidsongeschikt. In de laatste 15 jaar verdubbelde dit aantal. Bovendien kost elke dag korte termijn ziekteverzuim ongeveer 290 euro aan de werkgever, en neemt die rekening dus ook toe. Ook bij personen met een beperking is slechts 3% aan het werk (cijfers FOD Sociale zekerheid).

We worden bovendien met zijn allen ouder en werken langer. Dit gaat gepaard met een hoger risico op gezondheidsproblemen en langdurige aandoeningen zoals hartziekten, kanker, diabetes en depressie. De sterk vergrijzende samenleving staat de volgende decennia voor immense uitdagingen, waar zorgorganisaties vandaag al voelbaar mee worden geconfronteerd. De dubbele vergrijzing zorgt ervoor dat meer mensen langer moeten werken. Jongeren studeren ook langer en komen dus steeds later op de arbeidsmarkt terecht. Bovendien willen steeds meer medewerkers zich vanuit persoonlijke ontwikkeling al eens heroriënteren of een nieuwe weg inslaan. Gezondheidsuitdagingen en werk komen daardoor onvermijdelijk samen op de werkvloer, veel meer dan we gewend zijn. Welzijn en gezondheid wordt dé predictor van professionele (in)activiteit.

Vlaanderen en België kampen met een te lage werkzaamheidsgraad en dus moet maximaal de potentiële arbeidsreserve worden geactiveerd. Een substantieel deel ervan zijn mensen die langdurig ziek zijn dan wel een beperking hebben. Activering van deze groep en meer inzetten op de terugkeer en re-integratie naar de arbeidsmarkt, vraagt dan ook om een grondige herziening van de huidige aanpak. 

We moeten nu dus werk maken van een volledige transformatie van welzijn en gezondheid op het werk als we de negatieve effecten op medewerkers en organisaties willen beperken. De kost van dit niet te doen is onhoudbaar. Tegelijk realiseren we dan ook meer geëngageerde medewerkers, een hogere productiviteit en een daling in ondernemingskosten, met een positieve return on investment. We gaan onze medewerkers ook langer en gezonder aan de slag moeten kunnen houden om alle behoeften aan werkkrachten in te vullen.

Tijdens deze kennissessie van Health Community vertrekken we vanuit de aanbevelingen van Voka rond dit thema en gaan we in gesprek met topexpert Michael Portzky over hoe we moeten komen tot de nodige ambitie en transformatie in het domein van welzijn op het werk. We sluiten dit symposium af met een politiek debat over de nodige stappen die beleidsmatig moeten worden gezet in de komende legislatuur. Nieuwsgierig? Kom naar het symposium van Voka Health Community en debateer mee met de beleidsmakers, experten, en vele andere betrokkenen uit het veld. 
 

Programma

17u30   Ontvangst
18u00   Welkom – Geert Moerman (Voka – KvK Oost-Vlaanderen)
18u10   Aanbevelingen vanuit Voka – Pieter Van Herck (Voka)
18u30   Key note door Michael Portzky 
19u30   Politiek debat met o.a.
             - Anja Vanrobaeys (sp.a)
             - Stefaan Vercamer (CD&V)
             - Evita Willaert (Groen)
             - Egbert Lachaert (Open VLD)

20u15   Q&A
20u35   Conclusie – Pieter Van Herck (Voka)
20u45  Netwerkreceptie