Skip to main content
  • Activiteiten
  • Infosessie: Selectief in te zamelen afvalstromen en visuele inspectie van de restafvalcontainer

Infosessie: Selectief in te zamelen afvalstromen en visuele inspectie van de restafvalcontainer

  • On- en offline

De Europese kaderrichtlijn afval 851/2018 verplicht lidstaten om tegen 31 december 2023 het organisch afval van bedrijven en huishoudens aan de bron te scheiden. Voor een heel aantal bedrijven is die verplichting nog niet ingegaan. We lichten graag de stand van zaken toe. Daarnaast is er een bijkomende verplichting vanaf 1 september 2021 om als inzamelaar bij sorteerfouten een non-conformiteit uit te schrijven. Dat kan extra kosten met zich meebrengen. 

De Europese kaderrichtlijn afval 851/2018 verplicht lidstaten om tegen 31 december 2023 het organisch afval van bedrijven en huishoudens aan de bron te scheiden. Voor een aantal organisaties en bedrijven is die verplichting van kracht sinds 1 januari 2021. Voor alle andere bedrijven gaat die verplichting dus in tegen 1 januari 2024. Komt u organisatie voor onder de lijst van verplichte organisaties? Of wil u weten hoe u zich tegen 2024 kunt voorbereiden op het selectief inzamelen van alle fruit-groente en andere organisch afvalresten? 

Voor meer info kunt u terecht bij Sarah Spenninck.

Programma

Op het einde van deze infosessie weet u:

  • Hoe u tegen december 2022 aan de Europese verplichting voldoet.
  • Weet u hoe u uw medewerkers kunt informeren en sensibiliseren.
  • Heeft u zicht op hoe u de selectieve inzameling bij voorkeur aanpakt. 
  • Begrijpt u de mogelijke impact van sorteerfouten in uw restafvalcontainer.
  • Weet u wat een non-conformiteit inhoudt die kan uitgeschreven worden na het opmerken van een sorteerfout. 

Sprekers

De OVAM, openbaren Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, licht de nieuwe en aankomende verplichtingen toe. 

Doelgroep

Dit seminarie is uitermate geschikt voor milieucoördinatoren en logistieke managers die nog op zoek zijn om hun gescheiden inzameling en ophalen van organische afvalresten te organiseren.

Contactpersoon

Sarah Spenninck

Adviseur duurzaam ondernemen en innovatie

Wanneer

Prijs

Deze online infosessie is gratis, maar inschrijven is verplicht.

Voorwaarden

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier uw vraag
Accent
ING
Proximus
SD  Worx
CRM Group