Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

GOED NIEUWS! Je bent geselecteerd voor Bryo ScaleUp

Proficiat! Je bent geselecteerd om deel te nemen aan het Bryo ScaleUp traject. Via de inschrijvingsknop kan je de inschrijving finaliseren. Onderstaande kan je de Bryo StartUp agenda nog eens terugvinden. We kijken er naar uit van start te gaan. 

Voorwaarden

De deelnemer van Bryo ScaleUp zet voor zichzelf ambitieuze en meetbare doelstellingen en milestones. De deelnemer bespreekt die zo open mogelijk met zijn coach die als vertrouwenspersoon optreedt. De deelnemer doet wat binnen zijn mogelijkheden ligt om van de deelname en van de Bryo-werking in het algemeen een succes te maken, onder meer door:

  • samen met de coach de individuele contactmomenten na te komen en deze goed voor te bereiden;
  • aan de georganiseerde groepsactiviteiten van Bryo ScaleUp deel te nemen;
  • zich zodanig voor te bereiden dat er efficiënt van het aanbod aan inhouden en gasten gebruik kan gemaakt worden;
  • de aangereikte kennis, inzichten en connecties in ondernemersactie om te zetten;
  • kennis, inzichten en connecties aan collega-deelnemers van Bryo ScaleUp aan te bieden;
  • een actieve community werking van Bryo-deelnemers te helpen uitbouwen en onderhouden.

Met betrekking tot het Bryo-programma heeft de deelnemer alle nodige uitleg gekregen. Wijzigingen in het programma zijn ten allen tijde mogelijk en hebben tot doel in te spelen op de noden en wensen van de deelnemers.
De adviezen van Bryo-medewerkers, noch van de ervaringsdeskundige ondernemers en vakexperts, noch van welke adviseur aangeboden uit het Bryo-partnership dan ook kunnen beschouwd worden als een gebod of verbod voor de deelnemer. De individuele deelnemer kan Bryo en Voka niet verantwoordelijk stellen voor de acties of de gevolgen daarvan op welk terrein dan ook.

De deelnemer zal deelnemen aan de acties tot monitoring en meting die opgezet worden in het kader van de Bryo-werking. In zijn eigen ondernemerschap en ten overstaan van de collega’s Bryo-deelnemers gedraagt hij zich op een ethisch correcte manier.
De deelnemer geeft de toestemming aan Bryo om de persoonsgegevens op te nemen in de databestanden van Voka en om de gegevens ter beschikking te stellen aan het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

De deelnemer geeft de toestemming aan Bryo om de noodzakelijke persoonsgegevens in het kader van een degelijke analyse en begeleiding binnen het traject aan de projectpartners ter beschikking te stellen. De privacy wetgeving zal gerespecteerd worden. De deelnemer gaat akkoord met de confidentialiteitsverbintenis (wordt per mail bezorgd).
 
Lidmaatschap

Lidmaatschap Voka VZW en Bryo
Deelnameprijs bedraagt: 1000 euro exclusief BTW.

  • (1) Indien u als deelnemer voorafgaand aan uw Bryo ScaleUp deelname minstens 2 jaar deelgenomen hebt aan Bryo en hierbij van een inclusief Voka lidmaatschap heeft genoten wordt het volgende overeengekomen: Tussen de deelnemer en Voka Oost-Vlaanderen, wordt overeengekomen dat de deelnemer lid wordt van Voka VZW. Hiervoor wordt de lidmaatschapsbijdrage betaald na ontvangst van factuur. De betaaltermijn bedraagt standaard 30 dagen. De betaling van het lidgeld geeft het lid recht op de courante dienstverlening. Er worden geen lidmaatschappen gesloten op patrimonium-, holding-, of managementvennootschappen, tenzij dit de kernactiviteit van het lid is. Het lidmaatschap bij Voka VZW loopt tot en met 31 december 2021 en wordt automatisch verlengd, tenzij het lid uiterlijk 3 maanden voor het einde van het kalenderjaar het lidmaatschap opzegt.

 

  • (2) Indien u als deelnemer voorafgaand aan uw Bryo ScaleUp deelname nog geen 2 jaar genoten heeft van een inclusief Voka lidmaatschap verbonden aan de Bryo deelname wordt het volgende overeengekomen: Tussen de deelnemer en Voka Oost-Vlaanderen, wordt overeengekomen dat de deelnemer lid wordt van Voka VZW. Het lidmaatschap bij Voka VZW is inbegrepen in de deelnameprijs van Bryo VZW en loopt tot en met het einde van het traject.
     

Contactpersoon

Sophia De Bruyne

Manager Jong Ondernemen - Ledenrelaties

Wanneer

Prijs

De deelnameprijs bedraagt € 1000,00 excl. BTW.

Dit voordelig tarief voor Vlaamse ondernemingen is mogelijk door de steun van VLAIO.

logo

Extra info

Het is op dit moment niet mogelijk om te registreren voor deze activiteit.

Voorwaarden

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.