Skip to main content

Financiële basiskennis

Wat vertellen je balans en resultatenrekening jou?

De balans en de jaarrekening zijn voor velen Chinees.
Wat staat er juist op een balans? Hoe kan ik een resultatenrekening beter interpreteren? Wat is de cashflow? Hoe kan ik zien of de organisatie wiens jaarrekening ik in handen heb, wel financieel gezond is?

Deze vierdelige training maakt op een begrijpelijke manier duidelijk welke informatie je kan vinden in deze financiële publicaties en de rapporten van jouw eigen organisatie of die van klanten, leveranciers of andere derden.

INHOUD

 • Situering van de financiële functie
 • Basisinzichten in de boekhoudkundige benadering
 • De inhoud en opbouw van de financiële staten
  • De balans
  • De resultatenrekening
  • De kasstromen
 • Horizontale en verticale analyse als basisinzicht
 • Financiële (ratio-)analyse
 • Werkkapitaal
  • Liquiditeit
  • Rentabiliteit
  • Solvabiliteit
 • Toepassing op een concrete jaarrekening
 • Topics en antwoorden op vragen van de deelnemers

DOELSTELLING

De inzichten die je tijdens deze training opdoet, zijn zeer praktisch bruikbaar en maken je sterker tijdens besprekingen van financiële cijfers. Naast het verworven basisinzicht in wat er in balans en resultatenrekening staat, ben je in staat om een aantal basisanalyses uit te voeren.
Opmerking: breng eventueel een eigen jaarrekening mee om de aangebrachte concepten te toetsen.

DOELGROEP
Iedereen die inzicht in de basis van financiële rapportering wil krijgen. Zowel diegenen zonder financiële voorkennis als medewerkers die enkel een uitvoerende boekhoudkundige functie vervullen, zullen hun inzichten versterken. Dit programma richt zich zowel op bedrijfsleiders, afdelingshoofden, businessunitmanagers als uitvoerende functies.

SPREKERS

Deloitte Private

Sessie 1: Kurt Verschueren en Margot Lenchant
Sessie 2: Martin Verhelst en Sarah Maes
Sessie 3: Kurt Verschueren en Margot Lenchant
Sessie 4: Martin Verhelst en Kurt Verschueren

Partners

Deloitte logo

Contactpersoon

Margo Mathys

Coördinator opleidingen en lerende netwerken

Adres

Markgravestraat 12
2000 Antwerpen

Wanneer

Prijs

De prijs voor deze opleiding bedraagt 550 euro (excl. 21 % btw) voor de vier modules.

Deze prijs is mogelijk dankzij de financiële steun van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen via het programma ‘Samen voor #sterkondernemen’.

KMO-portefeuille is niet van toepassing.

Extra info

Het is op dit moment niet mogelijk om te registreren voor deze activiteit.

Voorwaarden

Annulatie

Annuleren kan enkel schriftelijk tot en met 14 oktober. Nadien blijft het volledige bedrag van de factuur verschuldigd. Een ingeschreven deelnemer mag zich wel door een andere persoon laten vervangen.
 

Privacy

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

Gosselin
Welt white paper
CapitalAtWork
Customer Collective
Deloitte
De Ridder
facilicom
GSJ Advocaten
Logo Mensura
Proximus
Recrewtment
SD Worx
Tormans