Skip to main content

Energie, gamechanger voor de industrie

Een nieuwe editie van Industry on Stage

ios

Energie zal een sleutelrol spelen bij de inspanningen om tegen 2050 klimaatneutraal te kunnen zijn. Daarbij staat de industrie voor een extra uitdaging: de stijgende vraag naar energie combineren met een lagere ecologische voetafdruk. In deze derde editie van Industry on Stage zoomen we daarom in op de energietransitie die productiesites (moeten) doormaken. Deze transitie zet zich op meerdere aspecten tegelijkertijd door: van de daling van het verbruik tot het zelf produceren van groene energie. Ook slimme netwerken of verbeterde opslagcapaciteit zijn in deze transformatie onontbeerlijk. Ten slotte moet er ook aandacht zijn voor het terugverdienmodel van de investeringen. Een industriële site heeft nood aan grote hoeveelheden warmte en energie. Investeringen in energieprojecten zijn voor deze bedrijven erg kapitaalintensief. Een industriële site is bovendien erg complex. Het is voor hen dus niet evident om makkelijk zicht te krijgen op hoe het businessmodel of terugverdienmodel voor zulke grote projecten, die gemiddeld minder snel terugverdiend worden dan andere projecten, er kan of moet uitzien.

Laat u op 3 juni inspireren door productiebedrijven die de energietransitie slim aanpakken.

Programma

15.30 uur: Ontvangst

16.00 uur: Verwelkoming
Luc Luwel, gedelegeerd bestuurder Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland

16.10 uur: DSM: Growth & Value: Purpose led. Performance driven.
Philip EykermanPhilip Eykerman, lid directiecomité DSM
Duurzaamheid is voor DSM een verantwoordelijkheid, kernwaarde en centrale businessdriver. Het bepaalt in welke domeinen DSM actief wil zijn, en draagt in zeer sterke mate bij aan DSM’s prestaties via (1) een snellere groei door het aanbieden van duurzame producten en oplossingen, (2) lagere kosten en risico’s door het vergroenen van de eigen operaties, en (3) betere relaties met alle stakeholders door publiekelijk te pleiten voor een meer duurzame economie.

16.30 uur: Energiek afvalwater
Jan GoossensJan Goossens, CEO Aquafin
Als één van de grote afvalwaterzuiveraars binnen Europa behoort Aquafin tot de meest energie-intensieve bedrijven van Vlaanderen. Het bedrijf is een uitdagend parcours gestart, zowel wat betreft het verlagen van het eigen energieverbruik, het uitfaseren van fossiele brandstoffen, als de productie van groene energie. Er wordt gemikt op investeringen met een terugverdientijd lager dan 9 jaar.

 

16.50 uur: KEYNOTE - De energietransitie bij Total
Bernard PinatelBernard Pinatel, president Refining & Chemicals Total
De energietransitie staat voor de uitdaging om een evenwicht te vinden tussen de toenemende energiebehoefte van de groeiende wereldbevolking, terwijl de daarmee verbonden CO2-uitstoot verlaagd moet worden om de Parijs COP-21 commitment op vlak van het 2°C klimaatscenario na te komen. Bernard Pinatel geeft de aanwezigen inzicht in hoe een energiebedrijf als Total een groeistrategie uitbouwde binnen deze complexe uitdaging.

17.30 uur: Interactief debat
Xavier Taveirne gaat in gesprek met boeiende panelleden over de energietransitie in een industriële omgeving. Hou bouw je expertise op in het energiemanagement van complexe industriële projecten? Hoe maak je een businessplan voor zulke kapitaalintensieve assets? Wat zijn de mogelijke oplossingen voor het doeltreffend verlagen van de energiefactuur? … Inspiratie verzekerd.

Panelleden

Suzanne KwantenSuzanne Kwanten, milieucoördinator DP World Belgium
DP World wil voortrekker zijn in de energietransitie. In het zoeken naar oplossingen voor de energie-uitdagingen (biogas en windmolen) ziet het bedrijf een belangrijke rol in partnerschappen. Door in te zetten op innovatie, automatisatie en elektrificatie tracht het bedrijf het energieverbruik te laten dalen en te vergroenen.

Pieter-Jan MermansPieter-Jan Mermans, global director & co-CEO Centrica Business Solutions & REstore
Industriële (groot)verbruikers spelen een belangrijke rol in de huidige energietransitie. Zowel de energie-efficiëntie, het vraagbeheer als de flexibiliteit hebben impact op de industriële processen en de benutting op de industriële site. Technologie en intellectuele eigendom kunnen in deze oplossingen bieden voor de industrie.

Chris PeetersChris Peeters, CEO Elia
Netbeheerder Elia zet fors in op een vernieuwend energiesysteem dat betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam is. Het transport van energie wordt steeds internationaler. Daarenboven zorgt de integratie van meer hernieuwbare en decentrale energieproductie voor nieuwe uitdagingen. Met behulp van innovatie en digitalisering moet het elektriciteitssysteem van de toekomst de klimaatdoelstellingen helpen realiseren.

Eric ter HarkEric ter Hark, executive chairman BBR
Het thema energie en energietransitie overstijgt de landsgrenzen. Geen enkel land kan zelfstandig de klimaatproblemen oplossen. Grensoverschrijdende samenwerking, zeker in de Benelux, is dan ook noodzakelijk. Wanneer onze regio erin slaagt een duurzame langetermijnvisie uit te rollen, kan de Benelux de Europese referentie worden in het behalen van de klimaatdoelstellingen. Zo’n langetermijnvisie moet opgebouwd worden met medewerking van alle stakeholders.

Jeroen VanfraechemJeroen Vanfraechem, managing partner Entras
Industriële sites hebben nood aan grote volumes warmte en energie. Energieprojecten zijn dan ook complexer waardoor kosten en baten van deze projecten moeilijk in beeld te brengen zijn. De terugverdientijd van deze projecten is meestal langer dan de typische terugverdientijd op de kernactiviteiten. Daarom is het opstellen van het juiste businessplan rond deze kapitaalintensieve assets niet eenvoudig.

18.10 uur: Take home messages
Wim MichielsWim Michiels, CEO Proviron, voorzitter Industrieforum
Bijdragen aan een verbeterde duurzaamheid, een gezonder milieu en gezondere mens is een mega-uitdaging voor onze samenleving. Het is aan de productiebedrijven om deze transitie waar te maken en vorm te geven. ‘Industry on Stage 2019’ legt de focus op een essentieel onderdeel van deze oefening: ‘energie’. Dit is echter slechts één dimensie van het ‘future-proof’ maken van onze industrie.

18.20 uur: Netwerkreceptie

Het Industrieforum en Industry on Stage zijn initiatieven van Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. Het Industrieforum wil internationaal benchmarken, trends blootleggen, beleidsaanbevelingen formuleren en concrete acties initiëren. Dit om onze industrie te helpen zich internationaal te profileren als een groep van vooruitstrevende productievestigingen die tegelijk betrouwbaar, competent en competitief zijn. Meer info? Contacteer Nadia Werkers (nadia.werkers@voka.be)

 

Adres

Veilinghuis Bernaerts
Verlatstraat 20
2000 Antwerpen

Wanneer

Prijs

225 euro voor leden (excl. btw)
425 euro voor niet-leden (excl. btw)

Recupereer een deel van uw opleidingskosten via de kmo-portefeuille. De aanvraag moet ten laatste twee weken na de start van de opleiding gebeuren op www.kmo-portefeuille.be. Indien u beroep doet op de kmo-portefeuille, dient u nog btw op de volledige opleidingskost te betalen.

Gelieve uw aanvraag bij kmo-portefeuille pas in te dienen nadat u de factuur heeft ontvangen.
 
Benodigde informatie kmo-portefeuille:

Het registratienummer van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland: DV.O104083.
Type dienstverlening: opleiding
Datum inschrijving: factuurdatum
Heeft u nog vragen? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren: 03 232 22 19 of pr.aw@voka.be

Voorwaarden

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

Annuleren kan enkel schriftelijk t.e.m. 27 mei 2019 via pr.aw@voka.be. Nadien is het volledige bedrag verschuldigd. Indien u later of niet geldig annuleert, kan uw afwezigheid achteraf geen aanleiding zijn tot terugbetaling. U kunt zich zonder bijkomende kosten laten vervangen door een collega. Geef zeker de nieuwe naam door voor 3 juni 2019.

Hulp nodig?

CapitalAtWork
Deloitte
De Ridder
facilicom
ING
Logo Mensura
Proximus
Recrewtment
Rombit_corporate partner
SD  Worx
Tormans_Corporate partner