Skip to main content

Digital HR Lab

Hoe voer je vandaag een futureproof en digitaal HR-beleid? Het Digital HR Lab reikt je in 3 sessies alle nodige kennis aan om je HR-processen succesvol te digitaliseren.

In deze context neemt een digitaal HR-beleid steeds meer aan belang toe.We werken flexibeler, de arbeidsrelatie wordt meer en meer gepersonaliseerd en we merken dat de traditionele HR-processen vaak moeilijk te combineren zijn met de huidige manier van werken. Daardoor stijgt ook de vraag naar gedigitaliseerde HR-flows.

Maar hoe voer je in deze nieuwe context nu een futureproof en digitaal HR-beleid? In het Digital HR Lab krijg je in 3 sessies alle handvaten aangereikt om hier gericht en succesvol mee aan de slag te gaan.

Dit opleidingstraject overloopt de digitale trends en kansen, laat zien hoe je HR digitaliseert en wat de impact ervan is op je bedrijf en medewerkers.

Wat kan je verwachten?

  • Je leert hoe je een digitaal hr-beleid voert en welke processen prioritair zijn
  • Je begrijpt beter hoe digitalisering werk en tewerkstelling verandert
  • Je maakt kennis met de digitale trends en kansen voor je bedrijf
  • Je krijgt praktische inzichten via getuigenissen van HR-managers.

Na dit traject is het voor jou duidelijk wat de mogelijkheden, impact en uitdagingen zijn van het digitale verhaal voor jouw specifieke onderneming. Je weet ook welke vervolgstappen nodig zijn om het digitale HR-beleid verder te ontwikkelen. En je hebt ook genoeg bagage om relevante transformaties in te zetten en de meerwaarde van digitalisering voor je bedrijf te concretiseren.

Doelgroep

HR-professionals, HR-verantwoordelijken, procesmanager, innovatiemanager en personeelsdirecteurs van middelgrote bedrijven die de digitalisering van hun HR-beleid willen afstemmen op de ontwikkelingen, trends en uitdagingen van vandaag. 

Programma

Sessie 1: De impact van digitalisering op werk en tewerkstelling

In een eerste sessie geven we jou een overzicht van alle digitale trends, de mogelijkheden binnen verschillende HR-domeinen en de nieuwe manier van werken post-corona.Deze sessie schetst hoe digitalisering een impact heeft op werk en tewerkstelling. We bekijken samen met u hoe jobs en de manier waarop we werken veranderen ten gevolge van automatisering en wellicht zullen blijven veranderen. Samen analyseren welke gevolgen dit heeft voor de werking en organisatie van HR-afdelingen. Je ontdekt dus ook hoe je er meteen mee aan de slag kan binnen je bedrijf.

Sessie 2: Digitaliseren van HR-processen

In een tweede sessie gaan we dieper in op de materie en bekijken we waar digitalisering voor jouw HR-processen een meerwaarde kan zijn. We helpen jou begrijpen en beslissen welke procestransformaties voor jouw bedrijf prioritair zijn en hoe je dit aanpakt. Je wordt ook uitgedaagd om het digitale verhaal en de nieuwe manier van werken in lijn te brengen met de strategie en cultuur van jouw bedrijf. De technologisering brengt ingrijpende veranderingen mee op het vlak van HR-management. Denk maar aan de werkorganisatie, het wervingsproces, personeelsbeheer, talentontwikkeling en nog zoveel meer. In deze tweede sessie bekijken we hoe digitale workflows het werk veranderen. Niet alleen voor de medewerkers maar ook voor de leidinggevenden en de HR-teams.

Sessie 3: Employee experience en employer branding

In een derde sessie verkennen we de mogelijkheden van digitalisering om te werken aan een verbeterde werknemersbeleving en uw positionering als aantrekkelijk werkgever. Tools en data bieden een kans om op een vernieuwende manier in interactie te treden met werknemers en zo de werknemersbeleving positief te beïnvloeden en dus ook uw ‘brand’ als werkgever te verbeteren.

Contactpersoon

Arne Vanlaer

Adviseur digitalisering en innovatie

Wanneer

Prijs

550 EUR excl. btw

Voorwaarden

Lees hier onze voorwaarden.

Ontdek onze vacatures!
De nieuwe Kia EV6 nu bij Kia Vermant
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx