Corporate governance binnen kmo's

23/11/2017

In mei 2017 werd een nieuwe editie van de Code Buysse gelanceerd. Dit is een gezaghebbende leidraad die bedrijven aanzet om de organisatie professioneler aan te pakken, wat zorgt voor groei en strategische ontwikkeling. Tijdens deze opleiding krijgt u een aantal praktische tools aangereikt om volgens deze code zelf aan de slag te gaan op maat van uw onderneming.

We spreken over de uitbouw van een strategische visie, een business plan, boordtabellen, een actieve raad van bestuur (eventueel met externe adviseurs of bestuurders), controle en risico-beheersing, etc. Daarnaast leggen we de link naar communicatie met de aandeelhouders en andere stakeholders. Kmo's met groei-ambitie of met oog voor de lange termijn kunnen met onze praktische tips onmiddellijk aan de slag!

Programma

  • Algemene principes van de Code Buysse: Waar staat mijn bedrijf? Inzicht in de levensfasen van een bedrijf en de daaraan gekoppelde uitdagingen.
  • Deugdelijk ondernemen: aandachtspunten voor een groeiende organisatie. Pleidooi voor een strategische visie, een business plan, vertaald in boordtabellen met relevante kerncijfers.
  • Aan de slag met een actieve raad van advies / raad van bestuur: hoe zorg je voor een zinvolle taakverdeling, werkafspraken, ...
  • Naar een performanter operationeel management: aanzet tot organogram met duidelijke verantwoordelijkheden, hoe werkt een operationele directie, aanzet tot rapportering naar de raad van bestuur.
  • Simpele tips voor betere controle en risico-beheersing: interne vs. externe audit of controlefunctie, ook op maat van kmo's.
  • Aanbevelingen voor de ruimere werking van familiebedrijven: welke basisafspraken best voorzien in een aandeelhoudersovereenkomst, nut van een familie-charter, aandacht voor de opvolging, omgaan met conflicten, ...
We gaan zoveel mogelijk in op concrete vragen en cases van de deelnemers. Indien gewenst, kan u deze op voorhand bezorgen aan Maud Delvoie (maud.delvoie@voka.be), zo stemmen we de workshop nog beter af op uw noden.

Trainer

  • Ria Verheyen, Bedrijfsrevisor, Partner Grant Thornton Bedrijfsrevisoren
  • Gunther Loits, Bedrijfsrevisor, Partner Grant Thornton Bedrijfsrevisoren
  • Hilde Gaublomme, Jurist - Belastingconsulent, Partner Grant Thornton Tax & Legal

Meer info bij

Maud Delvoie via maud.delvoie@voka.be of 016 89 19 80.