Skip to main content
Brexit. Een feit, wat nu? volzet

Brexit. Een feit, wat nu?

Op 23 juni 2016 beslisten de Britten om de Europese Unie (EU) te verlaten. Inmiddels tikt de klok onverbiddelijk verder en veel tijd is er niet meer tot 29 maart 2019, de datum waarop de brexit officieel wordt. Op die datum zijn er maar twee scenario’s mogelijk: ofwel is er een “deal” ofwel is er “no deal”.  Een economisch onvriendelijke brexit kan enorme economische schade berokkenen aan de Vlaamse economie. 

Vlaanderen drijft heel veel handel met het Verenigd Koninkrijk. Het VK stond in voor 9,15% van de totale Vlaamse wereldexport en 4,78% van de totale Vlaamse wereldimport in 2016. Zo exporteerde Vlaanderen voor 27,66 miljard euro naar het VK en importeerde het 13,61 miljard euro uit het VK in 2016. Daarmee is het VK onze vierde grootste afzetmarkt en onze vijfde grootste leverancier.

Het is daarom aangewezen om als onderneming de nodige stappen te ondernemen.
 

Programma

Dr. Bram De Ridder - Faculty of Arts - KU Leuven schetst eerst de historische inzichten

Flanders Investment and Trade (FIT) heeft een overzicht gepubliceerd van maatregelen die jouw bedrijf al kan treffen ter voorbereiding op de brexit.

De Federale Overheidsdienst Financiën die bevoegd is voor douane heeft naar aanleiding van de brexit een overzicht gemaakt van alle douane gerelateerde zaken die van belang zijn voor bedrijven die handel voeren met het VK.

Onze partner Grant Thornton zal de nodige inzichten brengen rond de potentiële impact in België op het vlak van btw en vennootschapsbelasting

Daarnaast zal Voka ook zijn engagementen duiden rond de Brexit Impact Scan van de Federale Regering, alsook het Brexit actieplan van de Vlaamse Regering.

Trainers

Dr. Bram De Ridder - Faculty of Arts - KU Leuven
Tonia Van de Vyver - FIT
Immle De Staercke - FOD Financiën
Koenraad De Bie & Chris Peeters - Grant Thornton
Gilles Suply - Voka vzw
 

Doelgroep

Bedrijven die aanwezig zijn in het Verenigd Koninkrijk of stappen in die richting willen zetten.

Adres

Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant (kantoor Leuven)
Tiensevest 170
3000 Leuven

Wanneer

Prijs

Voka-leden: € 50
Niet-leden: € 75
(excl. btw)

Extra info

Deze activiteit is volzet.

Voorwaarden

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

British School of Brussels
BVI
Made in Vlaams-Brabant
ING
Proximus
SD  Worx
Logo Premed
Logo Randstad