Skip to main content
Antwerp Real Estate 2019

Antwerp Real Estate 2019 (VOLZET)

Raakvlakken, uitdagingen en visies op stadsontwikkeling
Toekomstvisie voor Antwerpen door schepen Annick De Ridder

Amsterdam en Antwerpen hebben heel wat gemeen. Het zijn niet alleen twee economische metropolen, ook op vlak van ruimtelijke ordening staan de twee metropolen voor dezelfde uitdagingen.

Bereikbaarheid en mobiliteit in de stad, de impact van toerisme op de binnenstad, de bevolkingsexpansie met bijhorende druk op de woonkwaliteit en de bewoonbare oppervlakte, duurzaamheid,…

Hoe pakt Amsterdam deze uitdagingen aan? En hoe zet de metropool in op leefbaarheid en ontwikkeling en waar vinden we raakvlakken met Antwerpen? Zijn er zaken die we voor Antwerpen kunnen oppikken? U komt het allemaal te weten op Antwerp Real Estate op 7 oktober aanstaande.

U hoort van Annick De Ridder als schepen voor Ruimtelijke Ordening haar toekomstvisie voor Antwerpen. In een interactief panelgesprek delen boeiende sprekers uit verschillende sectoren hun visie en maken ze de benchmark Amsterdam vs. Antwerpen.

PROGRAMMA

14.30 uur
Onthaal met koffie

15.00 uur
Verwelkoming
Stéphane Verbeeck
ere-voorzitter Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland en
vicevoorzitter voor het Vlaams Gewest, Beroepsvereniging van de
Vastgoedsector (BVS)

15.15 uur
Amsterdam: citymarketing vs woonkwaliteit:
raakvlakken met Antwerpen

Mariken van den Boogaard
strateeg, amsterdam&partners

15.45 uur
Toekomstvisie en ambitie voor Antwerpen
Annick De Ridder
Schepen voor Haven, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening
Stad Antwerpen

16.15 uur
Panelgesprek ‘Waar kunnen Amsterdam en Antwerpen van elkaar leren’
Christine Conix, bestuurder-architect, CONIX RDBM Architects
Karel Bauwens, kabinetsadviseur schepen Annick De Ridder, Stad Antwerpen
Mariken van den Boogaard, strateeg, amsterdam&partners
Stéphane Verbeeck, CEO, Gands

16.55 uur
Slotwoord
Caroline Franz
bestuurder, Real Estate Society (RES)

17.00 uur
Netwerkreceptie met walkingdinner

 

Over Voka - KvK Antwerpen-Waasland: Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland telt meer dan 3.000 leden en is actief op het gebied van netwerking, belangenbehartiging en dienstverlening. De Antwerps-Wase Kamer maakt deel uit van de alliantie Voka - het Vlaams netwerk van ondernemingen -  dat 18.000 bedrijven, 69% van de private werkgelegenheid en 65% van de toegevoegde waarde vertegenwoordigt in Vlaanderen en Brussel. De Voka-alliantie groepeert de Voka vzw en de zeven regionale Kamers van Koophandel (KvK).
www.voka.be/antwerpen-waasland

Voka - KvKAW

De Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS) vertegenwoordigt sinds meer dan 50 jaar drie belangrijke vastgoeddisciplines: vastgoedontwikkelaars, vastgoedinvesteerders en vastgoedverkavelaars. De leden van de BVS vertegenwoordigen: 85% van de kantoormarkt, 60% van de markt van handelsruimte en 40% van de ontwikkeling van de residentiële markt. De vastgoedontwikkelaars, vastgoedinvesteerders en vastgoedverkavelaars combineren de juridische, financiële, technische & stedenbouwkundige kennis om creatieve, coherente en duurzame vastgoedprojecten tot stand te brengen. De BVS begeleidt hen in alle facetten van hun activiteiten.
www.upsi-bvs.be

BVS

Real Estate Society (RES) is het Alumni Netwerk van de Master in Real Estate (MRE) opleiding van Antwerp Management School. RES wordt geleid door MRE alumni, op een vrijwillige basis en zonder winstoogmerk onder de vorm van een vzw. Onze missie is de vastgoedsector professionaliseren door een breed platform te bieden voor de ontmoeting van alle operatoren in vastgoed en ruimtelijke ordening en hun professionalisering te stimuleren en uit te dragen, zowel in private als publieke organisaties delen van kennis, uitwisselen van ideeën en “best practices” door netwerken te stimuleren van academische en praktische kennis, vaardigheden en opleidingen in vastgoed.
www.res-vzw.be

RES

 

Adres

BNP Paribas Fortis
Meir 48 (ingang via Wapper)
2000 Antwerpen

Wanneer

Prijs

290 euro (excl. btw)

Extra info

Deze activiteit is volzet.

Voorwaarden

Annuleren kan enkel schriftelijk tot en met 30 september 2019. Nadien blijft het volledige bedrag van de factuur verschuldigd. Een ingeschreven deelnemer mag zich wel door een andere persoon laten vervangen.
 

Gelieve uw aanvraag bij kmo-portefeuille pas in te dienen nadat u de factuur heeft ontvangen.
 
Recupereer een deel van uw opleidingskosten via de kmo-portefeuille. De aanvraag moet ten laatste twee weken na de start van de opleiding gebeuren op www.kmo-portefeuille.be. Indien u beroep doet op de kmo-portefeuille, dient u nog btw op de volledige opleidingskost te betalen.
 
Benodigde informatie kmo-portefeuille:
Het registratienummer van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland: DV.O104083.
Type dienstverlening: opleiding
Datum inschrijving: factuurdatum
Projectbedrag: €290 (btw dient rechtstreeks aan ons betaald te worden)

Deze opleiding is erkend door BIV voor 1 uur permanente vorming. Gelieve uw erkenningsnummer te vermelden bij uw inschrijving!

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

Deze activiteit is volzet.

Hulp nodig?

Gosselin
Welt white paper
CapitalAtWork
Deloitte
De Ridder
facilicom
Logo Mensura
Proximus
Recrewtment
SD  Worx
Tormans