Skip to main content
Antwerp Real Estate 2018

Antwerp Real Estate 2018 (Volzet)

Antwerp Real Estate 2018

Wie hertekent de skyline van Antwerpen? Twee visies op stadsontwikkeling: burgemeester Bart De Wever versus uitdager Wouter Van Besien  

Spreker Antwerp Real Estate
Spreker Antwerp Real Estate
Spreker Antwerp Real Estate

De twee protagonisten van meerderheid en oppositie geven hun visie op de toekomstige vastgoedontwikkeling van Antwerpen en gaan nadien live in debat met elkaar!


Maar we kijken ook over de grenzen richting Kopenhagen. Deze stad maakte de afgelopen decennia beslissende keuzes op het vlak van ruimtelijke ordening, mobiliteit, duurzaamheid en vastgoed. Kan Antwerpen hier ideeën opdoen?

Kom, luister en beleef een zeer boeiende namiddag, gemodereerd door Michaël Van Droogenbroeck. De congreszitjes zullen snel bezet zijn. Reserveer nu al uw plaats!

PROGRAMMA

14.30 uur 
Ontvangst

15.00 uur 
Verwelkoming
Stéphane Verbeeck
voorzitter, Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland
vicevoorzitter voor het Vlaamse Gewest, Beroepsvereniging van de vastgoedsector (BVS)

15.15 uur 
Kopenhagen, een best-in-class verhaal over stedelijke ontwikkeling
Monica Belling Magnussen
project manager ‘Meet Copenhagen City’, City of Copenhagen

15.45 uur 
De toekomstige vastgoedontwikkeling in Antwerpen.
Twee visies naast elkaar gelegd.

burgemeester Bart De Wever (N-VA)
Wouter Van Besien (Groen)

16.05 uur 
Live debat tussen de protagonisten van meerderheid en oppositie
Bart De Wever versus Wouter Van Besien
gemodereerd door Michaël Van Droogenbroeck

16.55 uur 
Slotwoord
Philippe Van den Broeck
voorzitter, Real Estate Society (RES)

17.00 uur 
Netwerkreceptie met walkingdinner
 

DOELGROEP
Iedereen die geïnteresseerd is in de evolutie van de vastgoed-en woningbouwsector.

 

Over Voka - KvK Antwerpen-Waasland: Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland telt meer dan 3.000 leden en is actief op het gebied van netwerking, belangenbehartiging en dienstverlening. De Antwerps-Wase Kamer maakt deel uit van de alliantie Voka - het Vlaams netwerk van ondernemingen -  dat 18.000 bedrijven, 69 % van de private werkgelegenheid en 65% van de toegevoegde waarde vertegenwoordigt in Vlaanderen en Brussel. De Voka-alliantie groepeert de Voka vzw en de zeven regionale Kamers van Koophandel (KvK).
www.voka.be/antwerpen-waasland

Voka - KvKAW

 

 

 

De Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS) vertegenwoordigt sinds meer dan 50 jaar drie belangrijke vastgoeddisciplines: vastgoedontwikkelaars, vastgoedinvesteerders en vastgoedverkavelaars. De leden van de BVS vertegenwoordigen: 85% van de kantoormarkt, 60% van de markt van handelsruimte en 40% van de ontwikkeling van de residentiële markt. De vastgoedontwikkelaars, vastgoedinvesteerders en vastgoedverkavelaars combineren de juridische, financiële, technische & stedenbouwkundige kennis om creatieve, coherente en duurzame vastgoedprojecten tot stand te brengen. De BVS begeleidt hen in alle facetten van hun activiteiten. 
www.upsi-bvs.be

BVS

 

 

 

 

Real Estate Society (RES) is het Alumni Netwerk van de Master in Real Estate (MRE) opleiding van Antwerp Management School. RES wordt geleid door MRE alumni, op een vrijwillige basis en zonder winstoogmerk onder de vorm van een vzw. Onze missie is de vastgoedsector professionaliseren door een breed platform te bieden voor de ontmoeting van alle operatoren in vastgoed en ruimtelijke ordening en hun professionalisering te stimuleren en uit te dragen, zowel in private als publieke organisaties delen van kennis, uitwisselen van ideeën en “best practices” door netwerken te stimuleren van academische en praktische kennis, vaardigheden en opleidingen in vastgoed.
www.res-vzw.be

RES

Adres

KBC-Toren Antwerpen
Schoenmarkt 35
2000 Antwerpen

Wanneer

Prijs

290 euro (excl. btw)

Voorwaarden

Annuleren kan enkel schriftelijk tot en met 14 maart 2018. Nadien blijft het volledige bedrag van de factuur verschuldigd. Een ingeschreven deelnemer mag zich wel door een andere persoon laten vervangen.
 

Gelieve uw aanvraag bij kmo-portefeuille pas in te dienen nadat u de factuur heeft ontvangen.
 
Recupereer een deel van uw opleidingskosten via de kmo-portefeuille. De aanvraag moet ten laatste twee weken na de start van de opleiding gebeuren op www.kmo-portefeuille.be. Indien u beroep doet op de kmo-portefeuille, dient u nog btw op de volledige opleidingskost te betalen.
 
Benodigde informatie kmo-portefeuille:
Het registratienummer van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland: DV.O104083.
Type dienstverlening: opleiding
Datum inschrijving: factuurdatum
Projectbedrag: €290 (btw dient rechtstreeks aan ons betaald te worden)

Deze opleiding is erkend door BIV voor 1 uur permanente vorming. Gelieve uw erkenningsnummer te vermelden bij uw inschrijving!

Heeft u nog vragen? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren: 03 232 22 19 of sem.aw@voka.be.

Dit evenement is volzet.

Hulp nodig?

CapitalAtWork
Deloitte
facilicom
ING
Logo Mensura
Proximus
Recrewtment
Rombit_corporate partner
SD  Worx
Tormans_Corporate partner