Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
Voka Opleiding

Welkom bij Accelero Limburg

Groeien

Je stelde je kandidaat voor Accelero, maak nu je inschrijving definitief en word één van de ondernemers binnen het Accelero traject van Voka Limburg.

Programma
Pré Kick-off 9 juni 2022 10u00 - 14u00 Kennismaking
Kick-off 22 en 23 september 2022 9u00 - 17u00 Tweedaagse Kick-off
Sessie 2 13 oktober 2022 

15u30 - 19u30 Diner vanaf 20u00

Financiële schaalbaarheid en geparametreerd financieel plan
Sessie 3  27 & 28 oktober 2022 9u00 - 17u00 Tweedaagse strategie
Sessie 4 24 november 2022 15u30 - 19u30 Diner vanaf 20u00 Interactieve sessie, met diner
Sessie 5 26 januari 2023 15u30 - 19u30 Diner vanaf 20u00 Interactieve sessie, met diner
Sessie 6 9 maart 2023 15u30 - 19u30 Diner vanaf 20u00 Interactieve sessie, met diner
Sessie 7 20 april 2023 15u30 - 19u30 Diner vanaf 20u00 Interactieve sessie, met diner
Sessie 8 25 mei 2023 13u30-21u30 Slot pitch realisaties en toekomstplan
Prijs

€3.000,00 (excl. btw),
Een tweede deelnemer uit hetzelfde bedrijf kan deelnemen aan €1.500 (excl. btw)

Algemene voorwaarden

Goede afspraken maken goede vrienden en daarom nodigen we jou, de deelnemer, graag uit om deze algemene voorwaarden aandachtig door te lezen. 

De deelnemer van het Voka Accelero-traject zet bij aanvang van het traject voor zichzelf ambitieuze en meetbare doelstellingen en milestones. De deelnemer bespreekt deze doelstellingen en milestones zo open mogelijk met zijn coach die als vertrouwenspersoon optreedt. De deelnemer doet wat binnen zijn mogelijkheden ligt om van de deelname en van het Voka Accelero-traject een succes te maken, onder meer door: 

  • de individuele contactmomenten met de coach grondig voor te bereiden en stipt na te komen; 
  • aan de georganiseerde groepsactiviteiten deel te nemen; 
  • zich zodanig voor te bereiden dat er efficiënt van het online- en offline aanbod aan inhouden en gasten gebruik kan gemaakt worden; 
  • de aangereikte kennis, inzichten en connecties in ondernemersactie om te zetten; 
  • kennis, inzichten en connecties aan collega-deelnemers aan te bieden; 
  • een actieve community werking van Accelero-deelnemers te helpen uitbouwen en onderhouden. 

Zoals in zijn eigen ondernemerschap, gedraagt de deelnemer zich ten overstaan van de collega Accelero-deelnemers op een ethisch correcte manier. 

De deelnemer erkent alle nuttige informatie betreffende het Voka Accelero-traject te hebben ontvangen zodanig dat deze zich geïnformeerd heeft kunnen inschrijven voor het door hem of haar gekozen traject. Voka Accelero behoudt zich evenwel het recht voor om te allen tijde wijzigingen in het programma van het traject aan te brengen. Deze wijzigingen hebben steeds tot doel in te spelen op de noden en wensen van de deelnemers. 

De deelnemer erkent uitdrukkelijk dat de adviezen die binnen het traject worden verleend door  medewerkers van Voka Accelero, dan wel door ervaringsdeskundige-ondernemers, vak-experts, of iedere andere adviseur aangeboden binnen het Voka Accelero-traject, louter informatief zijn en niet kunnen beschouwd worden als een gebod of verbod voor de deelnemer. Voka Accelero zal in geen enkele mate verantwoordelijk zijn voor de acties (of de gevolgen hiervan) die de deelnemer onderneemt naar aanleiding van een dergelijk advies.  

Online dienstverlening

Het gebruik van de online dienstverlening via de daartoe bestemde internetpagina’s van Voka Accelero, is exclusief voorbehouden aan de geautoriseerde gebruikers. Gebruikers zijn actieve deelnemers binnen lopende trajecten van Accelero. Voka Accelero zal de deelnemer toegang verschaffen tot de online dienstverlening gedurende de termijn van de aangeboden begeleiding van Accelero.  

Het is de gebruiker verboden om de door Voka Accelero verstrekte gegevens, informatie, adviezen en dienstverlening geheel of gedeeltelijk aan derden ter beschikking te stellen of te commercialiseren zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Voka Accelero. Het is de gebruiker bovendien niet toegestaan de content van de dienstverlening van Voka Accelero te reproduceren, over te dragen en/of anderszins te gebruiken en/of beschikbaar te stellen op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Voka Accelero. 

Iedere deelnemer aan een online sessie binnen het traject wordt uitgenodigd voor deelname via een online uitnodiging met daarin een link van de respectievelijke tool om deel te kunnen nemen aan deze sessie. Deze uitnodiging wordt verstuurd naar het e-mailadres dat is opgegeven tijdens de inschrijvingsprocedure. Eenieder die een uitnodiging ontvangt voor de deelname aan de sessie wordt geacht de bedoelde geadresseerde te zijn. De uitnodiging wordt geacht persoonlijk en vertrouwelijk te zijn.  

De uitnodiging, de link en de online sessie zelf mogen niet worden bekendgemaakt. Hoewel niet limitatief, houdt niet-bekendmaking onder andere in dat de link, de uitnodiging of de (opname van de) online sessie niet mag worden doorgestuurd en dat geen opnames, foto’s of schermafdrukken hiervan mogen worden genomen. 

Voka Accelero wijst alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af met betrekking tot de informatie en/of inhoud van de bestanden die gebruikers onderling delen of op enige andere wijze ter beschikking stellen en/of openbaar maken via online tools, sessies of leerplatformen. De tools mogen niet worden gebruikt om persoonlijke en/of professionele informatie en/of bestanden van vertrouwelijke, geheime en/of gevoelige aard te delen op eender welke manier (bijvoorbeeld het delen van informatie via de chatfunctie of via schermdeling).  

Voka Accelero verstrekt geen garanties met betrekking tot de werking van de online leeromgeving of tools op de (computer)systemen en netwerken van haar gebruikers. Voka Accelero kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eender welke schade die voortvloeit uit het gebruik van een online leeromgeving of tool waarop ze beroep doet voor het ter beschikking stellen of leveren van haar dienstverlening. 

Intellectuele eigendom 

Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de documenten, bestanden, informatie en materialen die door Voka Accelero zijn gecreëerd voor de deelnemers van de trajecten, blijven de exclusieve eigendom van Voka Accelero.  

Tijdens het traject wordt er door de deelnemers gebrainstormd, ontstaan nieuwe ideeën en wordt er vaak een en ander geconcretiseerd (bijvoorbeeld in online bestanden of op papier). Voka Accelero erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten (zoals, maar niet beperkt tot, auteursrechten) op dergelijke materialen exclusief aan de deelnemer(s) toebehoren. Voka Accelero zal in geen enkele mate verplicht kunnen worden mee te werken aan eventuele registratie van dergelijke intellectuele eigendom bij de relevante bureaus.  

Persoonsgegevens 

Voka Accelero verwerkt persoonsgegevens van haar gebruikers binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften en conform de privacy policy van Voka Accelero. Voka Accelero wijst uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid af om het opgegeven e-mailadres te verifiëren, te controleren of te herzien, ervan uitgaande dat het opgegeven e-mailadres door de gebruiker correct is. 

De gegevens van de deelnemer kunnen worden gebruikt in het kader van de acties tot monitoring en meting die opgezet worden met betrekking tot de Accelerocommunity van Voka en de Voka Accelero werking.  

De deelnemer geeft de toestemming aan Voka Accelero om de persoonsgegevens op te nemen in de databestanden van Voka  en om de gegevens ter beschikking te stellen aan het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). De deelnemer geeft de toestemming aan Accelro om de noodzakelijke persoonsgegevens in het kader van een degelijke analyse en begeleiding binnen het traject aan de projectpartners ter beschikking te stellen. 

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren van een inschrijving kan enkel elektronisch via joeri.stoop@voka.be tot 10 werkdagen voor aanvang van de (eerste) sessie. Nadien blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.  

Na inschrijving en vanaf deelname aan een activiteit of opstart individuele begeleiding in aanloop van de groepsopstart vervalt het recht op opzegging. 

NDA Accelero

Gelieve deze NDA te ondertekenen en terug door te sturen naar Joeri Stoop

NDA Accelero

VLAIO

Contactpersoon

Joeri Stoop

Senior adviseur eigenaars-ondernemers

Adres

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt

Wanneer

Prijs

De deelnameprijs bedraagt €3000,00 excl. BTW
Een tweede deelnemer uit hetzelfde bedrijf kan deelnemen aan €1.500 (excl. btw)

Dit voordelig tarief voor Vlaamse ondernemingen is mogelijk door de steun van VLAIO. 

 

 

Extra info

Het is op dit moment niet mogelijk om te registreren voor deze activiteit.

Voorwaarden

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

Hulp nodig?

imu - vzw - Altez
OV - Festival van Vlaanderen
Proximus

Contactpersoon

Joeri Stoop

Senior adviseur eigenaars-ondernemers

Adres

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt

Wanneer

Prijs

De deelnameprijs bedraagt €3000,00 excl. BTW
Een tweede deelnemer uit hetzelfde bedrijf kan deelnemen aan €1.500 (excl. btw)

Dit voordelig tarief voor Vlaamse ondernemingen is mogelijk door de steun van VLAIO. 

 

 

Extra info

Het is op dit moment niet mogelijk om te registreren voor deze activiteit.

Voorwaarden

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

Hulp nodig?

imu - vzw - Altez
OV - Festival van Vlaanderen
Proximus