Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

3-Daagse Jong Ondernemen

De 3-Daagse Jong Ondernemen van 23 tot 25 augustus staat voor de deur!
Zowel voor de projectbegeleiders van Bryo, Accelero en Tech@venture als voor de coördinatoren van Jong Voka voorzien we een goed gevuld programma waarbij er ruimte is om ervaringen uit te wisselen, te brainstormen, te leren van elkaar en van experten, maar waar er ook tijd is voor wat ontspanning en 'teambuilding'.

Evaluatie-enquête

Neem je even de tijd om de evaluatiebevraging in te vullen, dan weten we wat in de toekomst hetzelfde, anders of beter kan.

Output en verslag

'Hoe coach ik schalende bedrijven in het bepalen van hun strategie en organisatiestructuur?' door Bob De Rydt

Je kan de presentatie en volgende 2 documenten die aan bod kwamen tijdens de presentatie hier terugvinden:

 • OGSM Roadmap (Excel werkblad): wordt normaalgezien niet gedeeld maar werd vertrouwelijk aan ons bezorgd. Gelieve het document ter inspiratie voor jezelf als coach te gebruiken en te verwerken in eigen tools en begeleidingsinstrumenten. Het is zeker niet de bedoeling deze file aan deelnemers te bezorgen. We bedanken Bob voor het vertrouwen!
 • Vragenlijst voor SWOT (Word document)

 

Flipchart BDR

 

'Boost de scale-ups' door Johan Guldix

De cijfers met betrekking tot de snelle groeiers die VLAIO ter beschikking heeft en waarnaar Johan verwees kan je hier terugvinden. Ter duiding: de cijfers hebben betrekking op 2019  (we hinken altijd wat achterop qua jaartal). In het najaar laten we de nieuwe cijfers opvragen. Hopelijk krijgen we ze dan voor zowel 2020 als 2021 te pakken.

Pitchbook: Het betreft wereldwijde rapporten. Veel details over VL/BE zul je er niet in vinden, maar ze zijn vaak wel interessant om nieuwe en internationale trends te spotten.

Voka Paper: Boost de scale-ups! Naar een sterk ecosysteem. De PowerPoint van deze paper die door Johan werd toegelicht. 

Kennisdeling Bryo StandUp en StartUp

Uitwisseling sessie-inhouden, methodieken en aanpak
Powerpoints per sessie
Powerpoints per kamer

Uitwisseling gebruik en herwerking toolkit
Tools: welke moeten herwerkt worden welke niet?

Werving, sales en doelgroepbepaling
Flow:

Paper over product/dienst meerwaarde: The 30 Elements of Consumer Value: A Hierarchy (hbr.org)
Leidraad publiceren webpagina's op website (in kader van bekendmaking trajecten en werving) en publiceren inchrijvingspagina's met hidden link op website .

 

Verder op te volgen voor StartUp:
Draaiboek digitaal traject verder aan te vullen en planning verder te bepalen (hiervoor zal nog informatie volgen via Annelies).

Verder op te volgen voor StandUp:
De opnames digitaal traject gaan door in oktober. Coördinatie gebeurt door Annelies in samenwerking met externe partner Zidis die de opnames en de montages zal verzorgen. Het draaiboek wordt verder samengesteld. Collega's die verantwoordelijk zijn voor de uitwerking van een module /video kunnen het draaiboek voor hun module verder aanvullen ten laatste tegen 23 septbember 2022. De scenario's worden uitgewerkt door elke verantwoordelijk tegen 30 september 2022.

Flipchart StandUp

 

Samenwerking Jong Voka & Bryo

Een opsomming van alle ideeën op de steekkaarten werden tijdens de workshop verwerkt tot enkele concrete initiatieven. Deze zullen tijdens de volgende werkgroep Jong Voka verder opgenomen en uitgewerkt worden.

Coaching Karen van InDeap

Doel
Vanuit de werkgroep Tech@venture wordt aangegeven dat er nood is aan begeleidende tools. De workshop legt vooral de nadruk op de uitwerking van een actieplan dat kan dienen als een leidraad tijdens zowel tijdens de individuele begeleiding als de groepsessies.

Voor de uitwerking van een actieplan starten we met een blueprint gebaseerd op enkele key questions. Deze key questions worden opgesteld tijdens de coacing workshop van Karen.

Werking
Karen van InDeap schets het bedrijf en bedrijfsspecifieke uitdagingen. Onder de vorm van coaching zullen de coaches enkele vragen bekomen. Deze vragen worden nadien gegroepeerd en ondergebracht in verschillende categorieën, gebaseerd op de drempels die tech scale-ups ervaren bij internationaal ondernemen (zie paper Johan Guldix):

 • Toetreden tot netwerk (potentiële klanten/internationaal ecosysteem/ …)
 • Opzetten vestiging
 • Vinden financiering
 • Aantrekken en managen talenten en skills
 • Groei als leidinggevende
 • Focus op bedrijfsprocessen
 • Andere

Outcome
De uiteindelijke hoofdvragen per thema vormen de bleuprint en eerste leidraad tot het opstellen van een actieplan. Dit wordt verder opgenomen met de werkgroep Tech@venture.

Doelgroepbepaling Bryo en Accelero

De outcome wordt nog verder aangevuld en later wordt er op doorgewerkt tijdens de werkgroepen.

Doelgroepbepaling voor Bryo ScaleUp en Bryo ScaleUp verdieping.

Notities overleg doelgroep Bryo ScaleUp - ScaleUp verdieping en Accelero:

Flipchart doelgroep

 

Praktisch

Indien er aandachtspunten zijn voor het eten wegens een dieet, allergie of vegetarisch, gelieve dit te laten weten aan Annelies tegen vrijdag 19/08 om 12 u.

Locatie

De 3-daagse zal doorgaan in Douviehuis - Moenaardestraat 2, 8978 Poperinge.

Wegens het Kunstfestival in Watou is parkeren op het nabijgelegen dorpsplein niet mogelijk.

Hierbij een kaartje met een overzicht van de verschillende parkings op een straal van 500m van het Douviehuis:

Parkings in Watou

Dagprogramma

Dinsdagnamiddag 23/08 - Focus op prestarters en starters

12u00      Broodjeslunch
13u00      Bryo StandUp en Bryo StartUp uitwerking (digitaal) traject + tools
14u30      Koffiebreak
15u00      Bryo StandUp en Bryo StartUp uitwerking (digitaal) traject + tools

Hoe jezelf voorbereiden op de workshops?

Voorbereiding voor de StandUp workshop kan worden aangevuld via airtable
Er wordt gevraagd om van uw best practice sessies nog een korte inleiding te maken zodat het gesprek en de uitwisseling met de juiste insteek tijdens de workshop op gang kan komen (bijvoorbeeld: vat de aanpak van je sessie samen, geef aan wat de centrale vraag of doel van de sessie is, deel must-have slides met je collega’s, licht eventueel nieuwe tools toe of geef aan op welke manier je een tool inzet). Aangezien het gaat over sessies die je geeft en waar je het materiaal van ter beschikking hebt is de bijkomende voorbereiding minimaal.

Voor Bryo StartUp kunnen de voorbereidingen getroffen worden zoals voorheen afgesproken, dit wil zeggen:
Voor de onderwerpen die reeds via PPT zijn gepresenteerd en waar de werkgroep reeds over gesproken heeft, graag aanvullen in de excel met de scenario’s: Draaiboek video's StartUp.xlsx
Voor de onderwerpen die nog via PPT moeten gepresenteerd worden, graag rekening houden met eerder gemaakte afspraken en uw PPT voorbereiden tegen de dag van de workshop zelf.

 
Dinsdag 23/08 - Avondprogramma

17u30      Vrij moment
18u30      Diner @ de la Paix
 

Woensdagvoormiddag 24/08 - Focus op doelgroepbepaling Bryo en samenwerking met Jong Voka

Focus op prestarters en starters & Ondernemerschap in het algemeen

8u00       Ontbijt

9u00       Groepswerken en workshops (tussentijdse breaks voorzien):

 • Uitwerking doelgroepomschrijving en bepaling noden Bryo StartUp (verdieping) en Bryo StandUp + uitwisseling bijhorende methodieken en tools voor werving en doorstroom.
 • Uitwerking doelgroepomschrijving en bepaling noden voor instroom Bryo ScaleUp. Welke bedrijf/welke ondernemer behoort tot onze doelgroep? Voor welke kwaliteit gaan we?

10u00      Hoe kunnen we de samenwerking tussen Jong Voka & Bryo intensifiëren?

12u00      Lunch @ Bar Bernard (de reservatie is gemaakt voor iedereen die deelneemt aan het voormiddag- en namiddagprogramma)

Woensdagnamiddag 24/08 - Focus op scale-ups en snelle groeiers

12u00      Lunch @ Bar Bernard (de reservatie is gemaakt voor iedereen die deelneemt aan het voormiddag- en het namiddagprogramma)
14u00      Workshop: Hoe coach ik schalende bedrijven in het bepalen van hun strategie
                 en organisatiestructuur?

De workshop wordt begeleid door Bob De Rydt van Businessmarkers.

Bedankt voor de grote suggestie en toestroom van vragen die we van jullie ontvangen hebben.
We hebben jullie input met Bob overlopen en de workshop samen met hem voorbereid. Bob heeft een doorgedreven expertise, zowel inhoudelijk als in het coachen van groeibedrijven. Hij houdt rekening met jullie input met focus op die domeinen die binnen zijn expertiseveld liggen. Hierbij alvast een overzicht van wat aan bod zal komen.

Hoe kan je op een eenvoudige manier helpen een strategie op papier te brengen? Begeleiding van de ondernemer en het proces hier naartoe maar ook opvolging nadien.
Hoe pas je dit plan toe in de praktijk? Hoe zorg je ervoor dat de ondernemer zijn organisatie hierin meekrijg (= belang dat het plan in acties wordt omgezet en leeft in de onderneming).
Praktische planning en inhoud van een coachingstraject rond het opbouwen en implementeren van een strategie.
De do’s en don’ts van coaching; hoe breng je moeilijk nieuws? Wanneer laat je de ondernemer los?
Hoe zorg je voor een samenhangend individueel coachingstraject en welke tools kan je op welke manier in een samenhangend geheel hierbij inzetten?

We voorzien voldoende tijd voor jullie vragen en input:
De workshop zal ruimte bieden voor jullie input en het delen van jullie best case practices en uitdagingen. 

Woensdag 24/08 - Avondprogramma

17u30      Vrij moment
18u30      Teambuildingsactiviteit en apero
20u30      Diner @ Douviehuis

Donderdagvoormiddag 25/08 - Focus op scale-ups en (internationale) groei

8u00       Ontbijt


9u00       Uitwerking doelgroepomschrijving en bepaling noden voor instroom
               Bryo ScaleUp (verdieping) en Accelero.


10u30     Koffiebreak


11u00     Sessie met Johan Guldix, Senior Adviseur Innovation en Entrepreneurship Voka vzw over de noden van de scale-up
                 in functie van internationalisering, HR en financiering
                 

Donderdagnamiddag 25/08 - Focus op scaleups en (internationale) groei

12u00      Lunch
12u45      Uitwerking inhouden Bryo ScaleUp Alumni Event (keynote Johan Guldix / OSL)
                

12u45      Workshop het begeleiden van scale-ups en snelle groeiers die groeien/internationaliseren. Hoe komen we tot de  juiste set van vragen om hen aan te zetten tot actie (actieplan). Nuttig voor alle coaches die werken rond scale-ups, internationalisering en snelle groeiers.

Deze workshop gebeurt in aanwezigheid van Karen Debruyne van inDeap. We kunnen op basis van haar verhaal en haar bedrijfsspeciefieke case onze inzichten toetsen aan de praktijk. Karen kent Voka goed en volgde al verschillende trajecten in West-Vlaanderen.
zie ook: "inDeap denkt in oplossingen: “Prioriteiten stellen bevordert je groei”

Einde is voorzien om 15 uur.

Deelnemers

    Di 23/08 - Lunch & namiddag Di 23/08 -
Avond & overnachting
Wo 24/08 - Voormiddag & lunch Wo 24/08 - Lunch & namiddag Wo 24/08 - Avond & overnachting Do 25/08 - Voormiddag & lunch Do 25/08 -  Lunch & namiddag Overnachtingen
Voka BR Kim Gabriëls   1 1 1 1 1 1 2
Voka BR Annelies Maes 1 1 1 1 1 1 1 2
Voka MK Caroline Jans       1 1 1 1 1
Voka MK Sarah Van Den Bril 1 1 1 1 1 1 1 2
Voka MK Arne Vanlaer       1 1 1 1 1
Voka MK Esther Alderweirld 1 1 1 1       1
Voka MK Petra Van Bouwelen       1       0
Voka AW Pénélope Simons 1 1 1         1
Voka AW Jolein Van Eyck 1 1 1         1
Voka AW Margit Wuyts 1 1 1         1
Voka AW Guido Frederiks     1 1 1 1 1 1
Voka AW Alexandre Van de Vel de Sousa       1   1 1 0
Voka LI Lucas Bellens 1             0
Voka WVL Evy De Bruyker       1 1 1 1 0
Voka WVL Astrid De Clerck     1 1       0
Voka WVL Johan Van Gool       1 1 1 1 1
Voka OVL Sophia De Bruyne     1 1 1 1 1 1
Voka OVL Simon Brouckaert 1 1 1         1
Voka OVL Jensen Vercamer 1 1 1 1       1
Voka OVL Elise Van de Velde 1 1 1 1       2
Voka OVL Nathalie Landuyt           1 1 0
Voka VB Véronique Mestdagh     1 1 1 1 1 1
Voka VB Lien De Grom 1 1 1         1
Voka VB Sofie Vermeir 1 1 1 1 1     2

Wanneer

Voorwaarden

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

imu - vzw - Altez