Skip to main content
  • Zorgenvrij uitvoeren als toegelaten exporteur

Zorgenvrij uitvoeren als toegelaten exporteur

Iedere ondernemer die ervaring heeft met het exporteren van goederen naar landen buiten de Europese Unie krijgt ermee te maken: een administratief doolhof van documenten, certificaten en eisen waaraan moet worden voldaan. Daar komt bij dat voor de verschillende landen vaak ook nog verschillende toelatingseisen gelden. Gelukkig is het mogelijk om deze rompslomp in sommige gevallen te omzeilen met een vergunning toegelaten exporteur. Dat betekent een einde aan de administratieve ellende en hoge kosten. Benny van Laerhoven van WA Customs licht dit graag toe.

ADVERTORIAL

Door de diverse handelsverdragen die de Europese Unie heeft gesloten met een groot aantal landen buiten de EU, is het mogelijk om als exporteur te profiteren van gunstigere invoerrechten. Dat maakt exporteren naar het buitenland een stuk aantrekkelijker, ware
het niet dat het aanvragen van een dergelijke verlaging nogal wat regelwerk vergt. Er moeten exportdocumenten worden opgemaakt
en een certificaat van oorsprong, net als het bij veel exporteurs bekende EUR-1 certificaat. Dit komt doordat de verlaging of kwijtschelding van invoerrechten enkel geldt voor producten van preferentiële afkomst: goederen dienen geheel of toereikend geproduceerd, bewerkt of verwerkt te zijn in de EU.


Alles in een keer geregeld

Gelukkig is het voor ondernemingen die met regelmaat goederen buiten de EU exporteren makkelijker geworden om de aanvraag
van al deze verschillende documenten te omzeilen. Dit kan met de aanvraag van een vergunning toegelaten exporteur of een
AEO-certificaat. Hiermee hoeven bedrijven niet steeds opnieuw alle benodigde certificaten aan te vragen, maar is in een keer alles
geregeld voor export naar landen die niet tot de EU behoren en waarmee een handelsverdrag is gesloten. Met een dergelijke vergunning volstaat een specifieke verklaring op jouw factuur, waarmee de oorsprong van de goederen kan worden aangetoond.


Probleemloos exporteren

Het aanvragen van een vergunning toegelaten exporteur kan je het beste overlaten aan een onafhankelijk en neutraal douane-expediteur. Deze beschikt over de juiste kennis over de eisen waaraan een onderneming dient te voldoen en kan de aanvraag voor jou in orde maken. Douane-expediteurs helpen je graag met vragen en inlichtingen over de voorwaarden waaraan jouw goederen dienen te voldoen. Daarna regelen zij voor jou de vergunning toegelaten exporteur, zodat je in de toekomst eenvoudig en probleemloos kunt exporteren naar landen buiten de Europese Unie. Dat bespaart je tijd én geld.


Dit artikel word je aangeboden door WA Customs.

WAcustoms_logo