Skip to main content
  • Update: veranderingen omtrent Zomerakkoord

Update: veranderingen omtrent Zomerakkoord

  • 15/12/2017

De federale regering heeft een akkoord bereikt over de losse eindjes van het Zomerakkoord. Daarbij werden nog enkel wijzigingen doorgevoerd aan de vennootschapsfiscaliteit en de herzieningen van de arbeidsmarkt. Voka somt voor u op wat er allemaal aangepast is.

Eind juli stelde de federale regering haar Zomerakkoord voor. Dit akkoord combineert de opmaak van de begroting 2018 met een heleboel sociaal-economische hervormingen, waarbij de nadruk ligt op lastenverlagingen en meer flexibiliteit. We hadden dit Zomerakkoord als positief voor de Vlaamse ondernemingen beoordeeld omdat:

  • Na meer dan een jaar politiek gebakkelei de broodnodige hervorming van de vennootschapsbelasting dan toch wordt doorgevoerd, voor àlle ondernemingen en dit zónder meerwaardebelasting bij aandelenverkoop door particulieren;
  • Inzake de arbeidsmarkt heel wat maatregelen worden doorgevoerd die zorgen voor lagere lasten en meer flexibiliteit voor ondernemingen.

Afgelopen week werden nog enkele aanpassingen doorgevoerd. Zo zouden er zomerakkoordvoor de effectentaks twee bijkomende anti-misbruikbepalingen geïmplementeerd worden. Wie een vennootschap opricht om belastingen te vermijden, zou dat in de toekomst niet meer kunnen doen. Ook inzake de arbeidsmarkt zijn er enkele aanpassingen gebeurd. Zo is het voorstel om belastingvrij bij te verdienen aangepast van 1000euro naar 500euro per maand. Ook is er een restrictieve lijst met daarin de toegelaten activiteiten. Deze lijst is opgesteld om zo min mogelijk te concurreren met de professionele sector. Voor zorgtaken voor kinderen (bv. babysit), hulpbehoevende mensen en in woonzorgcentra kunnen de gemeenschappen kwaliteitscriteria opleggen. Daarnaast werden er ook enkele aanpassingen doorgevoerd met betrekking tot de starterslonen. 

Voka heeft reeds alle veranderingen omtrent de vennootschapsfiscaliteit en de arbeidsmarkt op een rijtje gezet. Met de nieuwe aanpassingen in zake de effectentaks, belastingvrij bijverdienen en de starterslonen hebben deze een update gekregen. 

Bezoek de infopagina met alle informatie omtrent de aanpassingen van de vennootschapsfiscaliteit.

Bezoek de infopagina met alle informatie omtrent de aanpassingen op de arbeidsmarkt.

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - OBD
IMU - vzw Remant