Skip to main content

strategische salesAls bedrijfsleider van een kmo is het uiterst belangrijk om in uzelf te blijven investeren. Plato Ondernemers richt zich tot zaakvoerders die zich willen professionaliseren in één of meerdere managementdomeinen. Het traject behandelt diverse thema's rond ondernemerschap, die grotendeels bepaald worden door de behoeften en noden die leven bij de deelnemers. Door in een vertrouwelijke en open sfeer ervaringen te delen met collega-ondernemers, zult u meer nieuwe inzichten verwerven dan ooit tevoren. U verzamelt niet alleen kennis en praktische tips & tricks, maar legt ook kwaliteitsvolle contacten met gastexperten en collega-deelnemers.

Strategische Sales & Marketing - Start 9 mei

Als onderneming is het belangrijk structureel goede resultaten te behalen. Dit kan enkel door focus te houden op strategisch niveau. Alles moet van bovenaf kunnen bekeken worden om zo de link te leggen met de werkvloer. In dit traject bieden we u de handvatten om een goede commerciële strategie op te zetten.

Om de vertaalslag te maken naar het operationele luik van de onderneming moeten we sales en marketing als 1 geheel zien en zijn die ook onlosmakelijk verbonden met het luik communicatie.
In dit traject zorgen we ervoor dat de linken juist gelegd worden en dat uw commerciële strategie bijgevolg een mooi draaiend netwerk van de drie tandwielen wordt.

Voorbeelden van thema's die aan bod kunnen komen:

digitalisatie - segmentatie - value proposition - go-to-market strategie - prijszetting - funnelmanagement - contentmarketing - lead generation - …

Voor meer info of om in te schrijven voor dit Plato-traject, kunt u contact opnemen met Anouk Andries, 056 23 50 63.

De tweede Plato-deelnemer van éénzelfde bedrijf heeft recht op 10% korting.

aio