Skip to main content

hr arbeidsmarktkrapteAls verantwoordelijke binnen een bedrijf is het uiterst belangrijk om in uzelf te blijven investeren. Plato Experten richt zich tot kaderleden, leidinggevenden en ondernemende medewerkers die zich (verder) willen professionaliseren in één of meerdere managementdomeinen. Plato Experten benadert de diverse managementdomeinen vanuit een bepaalde visie, tool of best practice.

De invulling van de thema’s wordt grotendeels bepaald door de behoeften en noden die leven bij de deelnemers. Door in een vertrouwelijke en open sfeer ervaringen te delen met collega’s uit andere sectoren zult u meer nieuwe inzichten verwerven dan ooit tevoren. U verzamelt niet alleen kennis en praktische tips & tricks, maar legt ook kwaliteitsvolle contacten met gastexperten en collega-deelnemers.

Hr Arbeidsmarktkrapte - Start 4 april

De zoektocht naar geschikt personeel is vandaag geen evidentie meer. De West-Vlaamse arbeidsmarkt is leeggevist. Het vinden van de witte raaf is een illusie. De war for talent verandert in een war for motivated people. Bedrijven bevinden zich op een keerpunt en zijn meer dan ooit genoodzaakt om nieuwe manieren te vinden om de arbeidsmarktkrapte tegen te gaan, willen ze hier in West-Vlaanderen blijven groeien. Voka West-Vlaanderen wil met dit Plato-traject bedrijven ondersteunen in hun zoektocht naar alternatieven, opportuniteiten en concrete tools en/of methodieken die zich als oplossing kunnen aanbieden.

Voorbeelden van thema's die aan bod kunnen komen:

jobcrafting & teamcrafting - mvo - interregionale mobiliteit - internationale migratie - freelancers - retentie - vuca - cobots - hr-analytics - …

Voor meer info of om in te schrijven voor dit Plato-traject, kunt u contact opnemen met Nele Braem, 056 23 50 49.

De tweede Plato-deelnemer van éénzelfde bedrijf heeft recht op 10% korting.

aio