Skip to main content

financeAls verantwoordelijke binnen een bedrijf is het uiterst belangrijk om in uzelf te blijven investeren. Plato Experten richt zich tot kaderleden, leidinggevenden en ondernemende medewerkers die zich (verder) willen professionaliseren in één of meerdere managementdomeinen. Plato Experten benadert de diverse managementdomeinen vanuit een bepaalde visie, tool of best practice.

De invulling van de thema’s wordt grotendeels bepaald door de behoeften en noden die leven bij de deelnemers. Door in een vertrouwelijke en open sfeer ervaringen te delen met collega’s uit andere sectoren zult u meer nieuwe inzichten verwerven dan ooit tevoren. U verzamelt niet alleen kennis en praktische tips & tricks, maar legt ook kwaliteitsvolle contacten met gastexperten en collega-deelnemers.

Finance - Start 3 oktober

Plato Experten Finance brengt financieel verantwoordelijken samen om ervaringen uit te wisselen over financiële en operationele topics. Gedurende het traject proberen we vanuit verschillende inzichten en benaderingen uw financieel beleid verder te optimaliseren.

Voorbeelden van thema's die aan bod kunnen komen:

investeringsdossier - budgetcontrole - rapportering - fiscale optimalisatie - working capital - interne of externe financiering - digitalisering/e-invoicing - cashflowmanagement - …

Voor meer info of om in te schrijven voor dit Plato-traject, kunt u contact opnemen met Angelique Lefebvre, 056 26 14 00.

De tweede Plato-deelnemer van éénzelfde bedrijf heeft recht op 10% korting.

aio