Skip to main content
  • West-Vlaanderen
  • “Al genoeg gestudeerd; tijd voor beslissing verbinding Ieper-Veurne”

“Al genoeg gestudeerd; tijd voor beslissing verbinding Ieper-Veurne”

  • 02/03/2017

Voka West-Vlaanderen vraagt met aandrang dat er een strikte timing wordt voorzien voor het participatief traject voor de verbinding Ieper-Veurne. 

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts start een participatief traject op waarin alle belanghebbenden gehoord worden. “Sinds de vernietiging door de Raad van State in 2015 is er heel wat kostbare tijd verloren gegaan. Nu moet er beslist worden zodat er snel een structurele en definitieve oplossing komt voor de mobiliteit in de Westhoek”, klinkt het bij Voka West-Vlaanderen.

 

In 2015 vernietigde de Raad van State gedeeltelijk het gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplan voor de wegverbinding Ieper-Veurne. Sindsdien is er heel wat kostbare tijd verloren gegaan. De huidige N8 is voor de ondernemingen in de Westhoek een doorn in het oog. De gemiddelde snelheid op deze belangrijke economische verbinding was al laag, maar is sinds de invoering van de snelheidslimiet van 70 kilometer per uur begin dit jaar nog gedaald.


“Na meer dan 10 jaar overleg en studie is op het terrein nog niets gerealiseerd”, zegt Veerle De Mey, directeur belangenbehartiging. “Om de streek bereikbaar en economisch leefbaar te houden, is het belangrijk dat er nu snel beslist wordt. Daarom vragen we met aandrang dat er een strikte timing voorzien wordt voor dit participatief traject. Het gaat om een actualisatie van het destijds uitgevoerde milieueffectenrapport (plan-MER). Veel zaken werden reeds uitvoerig onderzocht en hoeven niet opnieuw te worden hernomen. Er bestaan ook geen duizend-en-één-oplossingen. Het geplande overleg mag niet ontaarden in een praatbarak.”


De Vlaamse regering zette de economische verbinding van de N8 in 2014 in haar Regeerakkoord in de top 10 van prioritaire infrastructuurwerken. “We rekenen erop dat de regering werk maakt van dat engagement en de geplande infrastructuurverbeteringen effectief uitvoert, zodat de gemiddelde snelheid op de N8 terug omhoog kan.”


Voka West-Vlaanderen dringt erop aan om zo snel mogelijk werk te maken van het noordelijke deel van het tracé op grondgebied Veurne, vanaf de E40 tot aan het kruispunt Myosotis. “Daar is geen discussie over. Voor de rest van het tracé rekenen we erop dat het gezond verstand zal overheersen en dat er vanuit het participatief traject snel een realistische en vooral snel uitvoerbare oplossing uit de bus komt”, besluit Veerle De Mey.