Skip to main content

Voka-lid in de kijker: Interfiscal Belgium

  • 28/02/2017

Bij de start van Interfiscal Belgium had zaakvoerder Jean-Marie Ghesquière het idee dat zijn fiscaal vertegenwoordigingsbureau een jaar of tien relevant zou blijven. Nu, 24 jaar later, blijkt dat de versnippering van de Europese Unie meer perspectieven biedt dan ooit tevoren.

Interfiscal Belgium

“Toen ik in 1993 met Interfiscal Belgium startte, wilde ik bedrijven helpen met allerlei exportformaliteiten die vervuld moesten worden, ondanks het openstellen van de grenzen. Ik schatte dat ik dat in de context van de verdere eenmaking van de Europese Unie zo’n tien jaar zou kunnen doen. Gaandeweg werd echter duidelijk dat die eenmaking niet zo eenvoudig verloopt en dat verschillende landen geneigd zijn om opnieuw eigen regelgevingen in te voegen.”

“Intussen zijn onze activiteiten mee geëvolueerd met de ontwikkelingen binnen dat Europese verhaal. Een voorbeeld daarvan is de verplichting tot het aanstellen van een sociaal mandataris bij detacheringen naar Frankrijk, sinds april 2015. Het optreden als sociaal mandataris, waarbij we alle nodige papieren bijhouden en erop toezien dat er niet onder het Franse minimumloon wordt gewerkt, vormt tegenwoordig zelfs onze hoofdactiviteit.”

“Een aanvulling daarop is de Wet Macron, die sinds juli vorig jaar van kracht is en waarbij nu ook transporteurs die in Frankrijk laden of lossen een sociaal mandataris moeten aanstellen. Het is trouwens opmerkelijk hoeveel bedrijven niet op de hoogte zijn van die regels of het riskeren om ze aan hun laars te lappen. Maar er zijn serieuze boetes van toepassing en er is regelmatig controle van de Franse sociale inspectie.”

Tweetalige tussenpersoon

Interfiscal Belgium treedt niet alleen op als sociaal, maar ook als fiscaal mandataris. “Wie wil werken voor particulieren in Frankrijk moet Franse btw aanrekenen en betalen, zowel op het gebruikte materiaal als op de arbeid zelf. Wij rekenen dat allemaal uit en helpen ondernemers als tussenpersoon bij hun Franse btw-aangifte.”

“Het grote voordeel voor bedrijven is dat al onze medewerkers perfect tweetalig zijn, waardoor er een minder grote drempel is dan bij Franse mandatarissen. Ondernemers kunnen ons alles in het Nederlands uitleggen en wij nemen vervolgens het Franse papierwerk op ons. Het is alleen jammer dat heel wat bedrijven nog niet weten dat ze bij ons terecht kunnen om zulke zaken in orde te brengen.”

Andere Europese mogelijkheden

“De Europese en nationale overheden willen ook een exact overzicht van al het in- en uitgaande goederenverkeer”, gaat Jean-Marie Ghesquière verder. “Al die gegevens moeten maandelijks in een intrastataangifte gebundeld worden. Bij sommige bedrijven gebeurt dat door de boekhouder, maar dat kan ook perfect uitbesteed worden, want dat is namelijk het derde luik van onze activiteiten.”

“Frankrijk is trouwens niet het enige land dat met nieuwe wetten de concurrentie met de zogenaamde nieuwe Europese landen en hun lage loonkosten wil aangaan. In dat opzicht raakt Europa meer en meer versnipperd, want ook landen als Duitsland, Italië en Nederland overwegen dergelijke maatregelen. Of die landen op korte of lange termijn voor ons een nieuwe markt kunnen opleveren, is moeilijk in te schatten, maar we volgen het op de voet.”

Waarom lid van Voka West-Vlaanderen?

“Omdat heel wat bedrijven de detacheringsregelgeving als ver van hun bed beschouwen zolang ze het niet nodig hebben en omdat we ondervinden dat bedrijven ons niet altijd even vlot vinden, rekenen we op het Voka-netwerk om onze bekendheid wat uit te breiden.”

www.interfiscal.eu